preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 6. 2016.

Ukupno: 136338
Ovaj mjesec: 55
Ovaj tjedan: 223

Podjela svjedodžbi / Consegna delle pagelle

Podjela svjedodžbi za učenike 8. razreda bit će u petak, 1. srpnja 2022. godine, u 9:00 sati, dok će za učenike 2.a i 6. razreda biti istoga dana u 10:00 sati.

Podjela svjedodžbi za sve ostale učenike bit će u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. godine, u  9:00 sati.

La consegna delle pagelle per gli allievi dell' VIII classe si terrà venerdì 1 luglio 2022 alle ore 9:00, mentre per gli allievi delle classi IIa e VI si terrà lo stesso giorno alle ore 10:00.

 La consegna delle pagelle per tutti gli altri allievi si terrà lunedì 4 luglio 2022 alle ore 9:00.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 6. 2022. 13:25

Podsjetnik za roditelje i skrbnike za 17.6.2022. / Promemoria per i genitori e tutori per il 17.6.2022

Dragi roditelji i skrbnici,

podsjećamo Vas da je u petak, 17.6.2022. godine radni nenastavni dan, stoga se nastava neće odvijati.

 

Cari genitori e tutori,

Vi ricordiamo che venerdi', 17 giugno 2022 è una giornata lavorativa non d'insegnamento e perciò non si terranno le lezioni.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 15. 6. 2022. 14:20

Izborna nastava / Materie opzionali

Poštovani roditelji i skrbnici, podsjećamo Vas da su za eventualni upis ili ispis učenika iz izborne nastave na snazi sljedeće odredbe:

Gentili genitori e tutori, vi ricordiamo che per l'eventuale iscrizione o ritiro da una materia opzionale sono in vigore le seguenti disposizioni: 

 

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
Čl. 27

(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 15. 6. 2022. 14:13

Pravilnik o elementima za upis u prvi razred srednje škole

Spettabili genitori dell'ottava classe,

vi preghiamo gentilmente di prendere atto delle informazioni riguardanti le iscrizioni alla scuola media nell'anno scolastico 2022/2023.

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

REGOLAMENTO SUGLI EMENDAMENTI.

Decisione relativa all'iscrizione degli studenti alla prima classe di scuola media superiore nell'anno scolastico 2022/2023.

Poštovani roditelji osmoga razreda,

molimo vas da uzmete u obzir najnovije informacije u vezi s upisom u srednju školu za školsku godinu 2022./2023.

UPISI UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 26. 5. 2022. 16:58

Informacije o programu RInovatoRI SPRING CAMP 2022. / Informazioni riguardo il programma RInovatoRI SPRING CAMP 2022 Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji, skrbnici i učenici,

u privitku se nalaze informacije u vezi programa RInovatoRI SPRING CAMP 2022.

Cari genitori, tutori ed allievi,

in allegato le informazioni riguardo il programma RInovatoRI SPRING CAMP 2022

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 3. 2022. 12:35

Obavijest o novim uputama HZJZ-a / Avviso sulle nuove indicazioni dell'Ente croato per la salute pubblica

 

Poštovani roditelji i skrbnici,

u nastavku se nalazi poveznica za pristup novim Uputama HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje bolesti COVID-19.

 

Gentili genitori e tutori,

in seguito si trova il link per accedere alle nuove indicazioni dell'Ente croato per la salute pubblica concernente la prevenzione e l'eliminazione della malattia COVID-19.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022.-2.pdf

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 2. 2022. 11:07

Obavijest roditeljima/skrbnicima - video o samotestiranju / Avviso ai genitori/tutori - video sui test autosomministrati agli alunni

Dragi roditelji i skrbnici,

u nastavku se nalazi poveznica za video o samotestiranju, koju je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

 

Cari genitori e tutori,

in seguito si trova il link per il video sui test autosomministrati dagli alunni, pubblicato dall'Ente croato per la salute pubblica.

https://www.youtube.com/watch?v=ZU2N_cq1j-0

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 14. 2. 2022. 09:54

Obavijest za roditelje/skrbnike - Model ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama / Avviso per i genitori/tutori - Modello di abolizione della quarantena nelle scuole elementari e medie Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i skrbnici,

u privitku se nalaze novosti koje nam je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u vezi Modela ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika.

Svi roditelji/skrbnici će dobiti 2 testa po učeniku i upute za korištenje.

Roditelji/skrbnici koji nisu suglasni da im se djeca redovito samotestiraju, mole se da potpišu izjavu u privitku.

Zahvaljujemo unaprijed na razumijevanju.

 

Stimati genitori e tutori,

in allegato le novita' inviateci dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione relative al Modello di abolizione della quarantena nelle scuole elementari e medie grazie all'esecuzione regolare su base volontaria di test autosomministrati agli alunni.

Tutti i genitori/tutori riceveranno 2 test per alunno e le indicazioni per l'uso.

I genitori/tutori che non sono consenzienti di fare i test regolarmente ai propri figli, sono pregati di firmare la dichiarazione in allegato.

Ringraziamo ancipatamente per la comprensione.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 2. 2022. 08:50

VIRTUALNI OBILAZAK ŠKOLE/ VISITA VIRTUALE ALLA NOSTRA SCUOLA

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 21. 1. 2022. 11:18

UPISI U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2022./2023. / ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Vijest ima dokument u privitku

In allegato potete trovare tutta la documentazione inerente le iscrizioni alla prima classe dell'anno scolastico 2022/2023.

U prilogu se nalazi cjelovita dokumentacija u vezi upisa u 1. razred osnovne škole za šk.god. 2022./2023.

*LE NOTIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER LA OŠ-SE "San Nicolò" SI TERRANNO DAL 24 AL 28 GENNAIO 2022.

*PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2022./2023. za OŠ-SE "San Nicolò" ODRŽAT ĆE SE OD 24. DO 28. SIJEČNJA 2022.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 1. 2022. 14:42

Buon Natale e felice anno nuovo!

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 25. 12. 2021. 19:17

Povratak u školu / Ritorno a scuola

VAŽNO!
Dragi roditelji,
obavještavamo vas kako od 08. studenog 2021. svi razredi, od 1. - 8., prate nastavu po Modelu A, odnosno u školi.
S poštovanjem


IMPORTANTE!
Cari genitori,
vi informiamo che da lunedì 08 novembre 2021 tutti gli alunni tornano a scuola e seguono le lezioni secondo il Modello A, cioè in presenza.
Con stima

 

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 5. 11. 2021. 11:00

Giovedì 4 e venerdì 5 novembre 2021 tutte le lezioni si terranno a distanza/ U četvrtak 4.11. i u petak 5.11. 2021. nastava će se održati na daljinu

Gentili genitori, 

 

stando alla decisione della Task force della Città di Fiume, giovedì 4 e venerdì 5 novembre 2021 tutte le lezioni si terranno a distanza (Modello C), per cercare di far almeno un po’ rientrare l’allarme da Covid nelle scuole. 

Nel caso in cui i genitori degli alunni con difficoltà avessero necessità di portare a scuola i propri figli, quest’ultimi seguiranno le lezioni online accompagnati dal proprio assistente. 

Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e faceebok della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamneti.

 

Grazie della comprensione e della collaborazione.

 

 

Poštovani roditelji, 

 

temeljem odluke Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, u četvrtak 4.11. i u petak 5.11. 2021. nastava će se održati na daljinu (Model C) s ciljem daljnjeg sprečavanja nepovoljne situacije uzrokovane epidemijom Covid-19.

U slučaju da roditelj iskaže potrebu, osigurat će se prihvat učenika s teškoćama u razvoju te će im se, uz dodijeljenog pomoćnika u nastavi, osigurati praćenje online nastave. 

Molimo vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

 

 
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 29. 10. 2021. 12:17

Obavijest o revidiranim preporukama HZJZ-a / Avviso sulle indicazioni aggiornate dell'Ente croato per la salute pubblica Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i skrbnici,

u privitku se nalaze revidirane preporuke HZJZ-a u vezi postupanja s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekida izolacije i karantene (COVID-19).

 

Gentili genitori e tutori,

in allegato si trovano le indicazioni aggiornate dell'Ente croato per la salute pubblica concernente la procedura con i malati, contatti stretti dei malati, l'interruzione dell'isolamento e della quarantena (COVID-19).

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 10. 2021. 14:02

Raspored zvona / Orario del campanello

Poštovani učenici, roditelji i skrbnici,

u nastavku objavljujemo raspored zvona za niže i više razrede.

 

Cari alunni, genitori e tutori,

in seguito pubblichiamo l'orario del campanello per le sezioni inferiori e le sezioni superiori.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 9. 2021. 07:46

POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE - INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Poštovani roditelji,

nadamo se da ste svi dobro i u zdravlju.

U pogledu priprema za početak nastavne godine, iznimno nam je drago da vam možemo priopćiti kako smo temeljem ublaženih epidemioloških mjera, a koje proizlaze iz Uputa HZJZ-a i MZO-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19, objavljenih 26. kolovoza 2021. za školsku godinu 2021./2022., uspjeli organizirati nastavu u jednoj smjeni!

Ostale za vas važne informacije su sljedeće:

 • nastava započinje u 8.00 sati za razredne odjele od I. do IV. (okupljanje prije ulaska u školsku zgradu u 7.50) i u 8.30 za razredne odjele od V. do VIII. (okupljanje u 8.20);
   
 • program produženog boravka organizirat će se za učenike od I. do IV. razreda;
   
 • učenici starijih razreda imaju obvezu nošenja zaštitnih maski tijekom prolaska kroz zajedničke prostorije, ali ne i u učionici tijekom nastave (iznimka su specijalizirane učionice u kojima nije moguće održati fizički razmak);
   
 • obzirom na nastavu u jednoj smjeni i u skladu sa svim Uputama, rukovodstvo škole zatražilo je od nadležnih službi da se trajanje nastavnog sata skrati na 40 minuta te očekujemo njihov odgovor;
   
 • tijekom školske marende učenici mogu boraviti na školskom igralištu, ali poštujući epidemiološke mjere i fizički razmak;
   
 • prije početka nastave, učenici samostalno - bez pratnje roditelja - ulaze na školsko igralište.

 

U nadi da će ova školska godina proteći u pozitivnom duhu, srdačno vas pozdravljamo.

Sve daljnje potrebne informacije bit će vam dostupne na mrežnim stranicama škole.

 

Gentili genitori,


speriamo che il presente comunicato vi trovi in buona salute e che stiate bene.
In vista dell'inizio del nuovo anno didattico, siamo ben lieti di informarvi che ai sensi delle Indicazioni dell’Ente croato per la salute pubblica e il Ministero della scienza e dell’istruzione volte a limitare il rischio da COVID-19 e pubblicate il 26 agosto 2021, siamo riusciti a organizzare le lezioni solo nel turno mattutino!


Seguono altre informazioni importanti:

• le lezioni iniziano alle ore 8 per le sezioni dalla I alla IV (il raduno è previsto alle 7.50) e alle 8.30 per le sezioni dalla V all'VIII (raduno alle 8.20);

• il programma del doposcuola sarà organizzato per le sezioni dalla I alla IV;

• gli allievi delle sezioni dalla V all'VIII devono indossare la mascherina negli spazi comuni, ma non nelle aule durante le lezioni (fanno eccezione le aule specializzate nelle quali non è possibile garantire la distanza richiesta dalle misure epidemiologiche);

• visto che le lezioni si terranno solo nel turno mattutino ottemperando a tutte le Indicazioni di cui sopra, la direzione della scuola ha richiesto agli organi competenti l'accorciamento della durata di un'ora scolastica da 45 a 40 minuti e siamo in attesa del loro riscontro;

• gli allievi potranno trascorrere la ricreazione in cortile, nel rispetto delle misure epidemiologiche e dell'obbligo di distanziamento;

• prima delle lezioni, gli allievi raggiungono il cortile scolastico da soli, senza l’accompagnamento dei genitori.


Nella speranza che quest'anno scolastico possa regalarci momenti di serenità e positività, vi salutiamo cordialmente.
Tutte le ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito della scuola.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 8. 2021. 12:50

Obavijest o kriterijima za ocjenjivanje vladanja - Informazioni sui criteri per l'attribuzione del voto di condotta Vijest ima dokument u privitku

Poštovani učenici, roditelji i skrbnici,

u privitku se nalaze kriteriji za ocjenjivanje vladanja.

 

Cari alunni, genitori e tutori,

alleghiamo i criteri per l'attribuzione del voto di condotta.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 8. 2021. 11:04

POTVRDE - CERTIFICATI

Poštovani učenici, roditelji i skrbnici, 

na poveznici https://potvrde.skole.hr/login možete preuzeti i ispisati elektronički zapis / potvrdu o statusu redovitog učenika. Sustav za izdavanje e-potvrda o statusu školovanja redovitog učenika omogućava izdavanje potvrde u različite svrhe, a podatke o učenicima preuzima iz baze podataka e-Matica u kojoj su svi učenici.

U padajućem izborniku moguće je izabrati svrhu potvrde. Prijava za sve učenike putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Cari alunni, genitori e tutori,

al seguente link  https://potvrde.skole.hr/login  è possibile scaricare e stampare il certificato elettronico sullo stato di alunno regolare. Il sistema di emissione di certificati elettronici che riguardano lo stato di istruzione dell'alunno regolare consente il rilascio di certificati per vari scopi. I dati degli alunni vengono presi direttamente dal database presente in "e-Matica" in cui si trovano tutti gli alunni. 
Nel menù a tendina è possibile scegliere lo scopo del rilascio del certificato. L'iscrizione per tutti gli alunni viene effettuata tramite la posta elettronica AAI@EduHr.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 8. 2021. 09:17

Master KG - Jerusalema [Feat. Nomcebo]

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 29. 7. 2021. 12:55

Poklon bon - Troškovi marende / Sussidio prediposito - Pagamento dei pasti Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 21. 7. 2021. 13:09

Nabavka udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike / L'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

za školsku 2021./2022. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH osiguralo je sredstva za nabavku udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike.

Škola će provesti  postupak nabavke udžbenika, tako da će učenike na početku školske godine dočekati udžbenici za sve predmete.

Sukladno članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SDŠ (NN. br. 116/18) objavljujemo Popis odobrenih drugih obrazovnih materijala, prikazanih po razredima, koji su odabrali učitelji, nalazi se u privitku, a nabavljaju ih roditelji/skrbnici o svom trošku.

Molimo vas da pratite obavijesti na web stranici škole.

 

Spettabili genitori,

per l'anno scolastico 2021/2022 il Ministero della scienza e dell'istruzione della Repubblica di Croazia ha assicurato i mezzi finanziari per l'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni.

La scuola si premurerà ad eseguire la procedura d'appalto per l'acquisto dei libri di testo in modo che tutti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico abbiano i manuali necessari.

In base all’articolo 16 della Legge sui libri di testo e  altro materiale didattico per le SE e SMS pubblichiamo l’elenco del materiale sussidiario, scelto dagli insegnanti che si trova in allegato, che acquistano i genitori/tutori a carico proprio.

Preghiamo gentilmente tutti i genitori di seguire attentamente la pagina web della scuola per ulteriori informazioni in merito.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 15. 7. 2021. 12:28

Izborna nastava / Materia opzionale

Poštovani roditelji, podsjećamo Vas da su za eventualni ispis učenika iz izborne nastave na snazi sljedeće odredbe:

Gentili genitori, vi ricordiamo che per l'eventuale ritiro da una materia opzionale sono in vigore le seguenti disposizioni: 

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 11. 6. 2021. 12:53

Iscrizioni alla scuola media / Upisi u srednju školu

Spettabili genitori dell'ottava classe,

vi preghiamo gentilmente di prendere atto delle informazioni riguardanti le iscrizioni alla scuola media nell'anno scolastico 2021/2022.

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

 

Poštovani roditelji osmoga razreda,

molimo vas da uzmete u obzir najnovije informacije u vezi s upisom u srednju školu za školsku godinu 2021./2022.

UPISI UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 5. 2021. 12:04

Povratak u školu / Ritorno a scuola

VAŽNO!

Dragi roditelji,
obavještavamo vas kako od 10. svibnja 2021. svi razredi, od 1. - 8., prate nastavu po Modelu A, odnosno u školi. Učenici starijih i IV.a razreda dolaze tako sljedećeg tjedna u školu u u popodnevnoj, a oni mlađih razreda u jutarnjoj smjeni.
S poštovanjem
-----------------------------------------------------------------------
 
IMPORTANTE!
Cari genitori,
vi informiamo che da lunedì 10 maggio 2021 tutti gli alunni tornano a scuola e seguono le lezioni secondo il Modello A, cioè in presenza. Gli allevi delle sezioni superiori e della classe IVa iniziano seguendo il turno pomeridiano, mentre le sezioni inferiori seguono quello mattutino.
Con stima
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 6. 5. 2021. 16:53

Odluka o odvijanju nastave online / Didattica a distanza Vijest ima dokument u privitku

IMPORTANTE!
Settimana dal 26 al 30 aprile

Spettabili genitori,
stando al consenso e alla raccomandazione della Task force della protezione civile della Città di Fiume, le lezioni per gli allievi delle classi superiori (V-VIII) saranno a distanza dal 26 al 30 aprile.
Gli allievi delle classi inferiori (I-IV) avranno le lezioni in presenza, nel turno mattutino.
Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e facebook della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamenti.
-----------------------------------------------------------------------
VAŽNO!
Tjedan od 26. do 30. travnja

Poštovani roditelji,
sukladno suglasnosti i preporuci Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, učenici predmetne nastave (5. – 8. razred osnovne škole) pratit će istu po modelu C – nastava na daljinu, od ponedjeljka, 26. do petka 30. travnja 2021. godine.
Učenici razredne nastave (1. – 4. razred osnovne škole) nastavljaju raditi po modelu A (nastava uživo), i to u jutarnjoj smjeni.
Molimo Vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 23. 4. 2021. 10:32

Odluka o odvijanju nastave online od 19. do 23. travnja / Didattica a distanza dal 19 al 23 aprile

VAŽNO!

Poštovani roditelji,

sukladno suglasnosti i preporuci Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, nastava  predmetne nastave (5. – 8. razred osnovne škole) odvijat će se po modelu C – nastava na daljinu, od ponedjeljka, 19. do petka 23. travnja 2021. godine.

Učenici razredne nastave (1. – 4. razred osnovne škole) nastavljaju pohađati nastavu po modelu A (nastava uživo), i to u jutarnjoj smjeni.

Molimo Vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama. 

_____________________________

IMPORTANTE!

Spettabili genitori, 

stando al consenso e alla raccomandazione della Task force della protezione civile della Città di Fiume, le lezioni per gli allievi delle classi superiori (V-VIII) saranno a distanza dal 19 al 23 aprile.

Gli allievi delle classi inferiori (I-IV) avranno le lezioni in presenza, nel turno mattutino. 

Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e facebook della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamenti.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 16. 4. 2021. 13:01

Odluka o odvijanju nastave online / Didattica a distanza

VAŽNO!

Poštovani roditelji,
 
sukladno suglasnosti i preporuci Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, nastava  predmetne nastave (5. – 8. razred osnovne škole) odvijat će se po modelu C – nastava na daljinu, počevši od ponedjeljka, 12. travnja 2021. godine.
 
Učenici razredne nastave (1. – 4. razred osnovne škole) nastavljaju pohađati nastavu po modelu A (nastava uživo), i to u jutarnjoj smjeni.
Molimo Vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama. 

_____________________________

IMPORTANTE!

Spettabili genitori, 
 
stando al consenso e alla raccomandazione della Task force della protezione civile della Città di Fiume, le lezioni per gli allievi delle classi superiori (V-VIII) saranno a distanza a partire da lunedì, 12 aprile.
Gli allievi delle classi inferiori (I-IV) avranno le lezioni in presenza, nel turno mattutino. 
Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e facebook della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamenti.
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 9. 4. 2021. 15:03

Odluka o odvijanju nastave online / Didattica a distanza

VAŽNO!

Dragi roditelji,

obavještavamo vas da je Stožer civilne zaštite Grada Rijeke, nastavno na zaprimljenu obavijest Stožera civilne zaštite PGŽ, usvojio odluku o odvijanju nastave online (model C) za učenike starijih razreda (5. – 8. razred) osnovnih škola u PGŽ od 22. ožujka do 1. travnja 2021.

Što se tiče razredne nastave (1.-4. razreda), nastava će se odvijati u školi u jutarnjoj smjeni.

S poštovanjem
_____________________________

IMPORTANTE!

Cari genitori,

in seguito alla notifica ricevuta dalla Direzione della Protezione Civile della Contea Litoraneo-montana, vi informiamo che la Protezione civile della Città di Fiume ha deciso che gli alunni delle classi superiori (V-VIII) delle scuole elementari della Contea Litoraneo-montana seguiranno dal 22 marzo all'1 aprile p.v. la Didattica a distanza (modello C).


Gli alunni delle classi inferiori seguiranno regolarmente le lezioni a scuola, nel turno mattutino.

Con stima

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 18. 3. 2021. 13:52

GLI OLOGRAMMI: Il futuro digitale è già il nostro presente?

Il futuro digitale è già il nostro presente? I nostri alunni hanno risposto a questa domanda in vari modi durante il laboratorio di video editing dove hanno imparato cosa sono gli ologrammi e hanno mostrato la loro creatività. Grazie a Viktoria Budan (VII) che ha messo insieme il video montaggio degli ologrammi che i suoi amici hanno creato e registrato. Vi sentite anche voi vicini ad un futuro molto prossimo?

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 8. 3. 2021. 15:32

Giornata delle magliette rosa / Dan ružičastih majica

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 2. 2021. 13:03

Gare scolastiche di Matematica

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 2. 2021. 12:56

Il carnevale

Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare a tante cose, ma al Carnevale no! Siamo fiduciosi che l’anno prossimo torneremo a vivercelo a pieni polmoni! Nel frattempo godetevi le nostre foto e provate un po’ a indovinare chi siamo…
 
 
Da se užanca ne zatare, Nicolini su i ove godine maškarama prepustili dio vlasti u školi...barem jedan dan! U nadi da ćemo druge godine moći zajedno napraviti tradicionalni maskenbal, šaljemo vam karnevalske osmijehe iz naše škole! Krepat ma ne molat!
 
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 2. 2021. 12:44

Come si è conclusa la celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza in rete? / Kako smo zaključili priču o Danima sigurnijeg interneta?

La nostra scuola ha celebrato con diverse attività la Giornata mondiale della sicurezza in rete. Abbiamo anche voluto capire quanto i nostri allievi fossero ferrati sull'argomento, quanto usassero Internet e quale fosse la loro consapevolezza in merito. La celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza in rete si è conclusa con un paio di domande.

 

 

Priču o Danima sigurnijeg interneta zaključili smo, a kako drugo, nego s nekoliko pitanja. I doznali mnogo toga o našem odnosu s “mrežom svih mreža”.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 17. 2. 2021. 11:23

LE GARE SCOLASTICHE DI LINGUA ITALIANA

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 17. 2. 2021. 10:57

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SIGURNIJEG INTERNETA – 9.2.2021./ CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA IN RETE – 9/2/2021

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 5. 2. 2021. 10:58

Financijski izvještaji za 2020. godinu Vijest ima dokument u privitku

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/2015) objavljuje se godišnji financijski izvještaji OŠ-SE "San Nicolò" za 1.1.2020 - 31.12.2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 5. 2. 2021. 10:36

Obavijest - nastava u školi / Avviso - lezioni in presenza

Dragi roditelji,

obavještavamo vas kako od 1. veljače svi razredi, od 1. - 8., prate nastavu po Modelu A, odnosno u školi. Učenici starijih i IV.a razreda dolaze tako sljedećeg tjedna u školu u jutarnjoj smjeni, a oni mlađih razreda u popodnevnoj.

S poštovanjem

___________________________

Cari genitori,

vi informiamo che da lunedì 1/2 tutti gli alunni tornano a scuola e seguono le lezioni secondo il Modello A, cioè in presenza. Gli allevi delle sezioni superiori e della classe IVa iniziano seguendo il turno mattutino, mentre le sezioni inferiori seguono quello pomeridiano.

Con stima

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 28. 1. 2021. 08:46

OBAVIJEST: POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA / AVVISO: INIZIO SECONDO SEMESTRE

 

Dragi roditelji,

nastavno na zaprimljenu obavijest Stožera civilne zaštite PGŽ, obavještavamo vas kako je isti usvojio odluku o odvijanju nastave online (model C) za učenike starijih razreda (5. – 8. razred) osnovnih škola u PGŽ od 18. do 31. siječnja 2021.  

 

Što se tiče razredne nastave (1.-4. razreda), nastava će se odvijati u školi u jutarnjoj smjeni.

S poštovanjem

_____________________________

Cari genitori,

in seguito alla notifica ricevuta dalla Direzione della Protezione Civile della Contea Litoraneo-montana, vi informiamo che è stato deciso che gli alunni delle classi superiori (V-VIII) delle scuole elementari della Contea Litoraneo-montana seguiranno dal 18 al 31 gennaio p.v. la Didattica a distanza (modello C).

Gli alunni delle classi inferiori seguiranno regolarmente le lezioni a scuola, nel turno mattutino.

Con stima

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 12. 1. 2021. 12:47

UPISI U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2021./2022. / ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Vijest ima dokument u privitku

 In allegato potete trovare tutta la documentazione inerente le iscrizioni alla prima classe dell'anno scolastico 2021/2022.

U prilogu se nalazi cjelovita dokumentacija u vezi upisa u 1. razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022.

*LE NOTIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, PER LA OŠ-SE "San Nicolò" SI TERRANNO DAL 25 AL 29 GENNAIO 2021.

*PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. za OŠ-SE "San Nicolò" ODRŽAT ĆE SE OD 25. DO 29. SIJEČNJA 2021.

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 8. 1. 2021. 19:49

Obavijest o prelasku na online nastavu za učenike viših razreda / Avviso-passaggio alla Didattica a distanza per gli alunni delle classi superiori Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, u privitku se nalazi obavijest o prelasku na online nastavu za učenike viših razreda. 

Spettabili, in allegato si trova l`avviso in riguardo al passaggio alla Didattica a distanza per gli alunni delle classi superiori.  

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 11. 12. 2020. 13:45

Početak nove nastavne godine / Il primo giorno di lezioni

Cari genitori,
 
speriamo che stiate tutti bene e che i bambini attendano con gioia il primo giorno di lezioni. Nella nostra scuola abbiamo dovuto prendere delle decisioni importanti riguardo all'inizio del nuovo anno scolastico e delle quali desideriamo mettervi al corrente. Si tratta di disposizioni di massima importanza che faranno riferimento alle modalità di lavoro accertate per l'anno scolastico 2020/2021 innanzitutto per tutelare la salute di tutti i nostri alunni durante la loro permanenza a scuola.
Le maggiori novità di quest'anno sono le seguenti:
- si lavora in due turni (al mattino e al pomeriggio)
- l'ora di lezione dura 40 minuti nelle sezioni inferiori e 35 in quelle superiori
- il programma del doposcuola viene organizzato solamente per la prima e la seconda classe.
Ed ora un messaggio importante per i nostri neoscolaretti!
Vi accoglieremo lunedì 7 settembre alle ore 18.00 a scuola, in compagnia di un solo genitore che dovrà indossare la mascherina. Voi, bambini, non avete l'obbligo di farlo.
Vi invitiamo a leggere attentamente i documenti in allegato.
 
Dragi roditelji,
 
bliži nam se početak nove nastavne godine. Nadamo se da ste svi dobro i da se djeca vesele povratku u školu. Želimo vas obavijestiti o važnim odlukama koje su donijete u našoj školi vezane uz početak nove školske godine i provođenje nastave u skladu s preporukama i mjerama nadležnih organa HZJZ-a i MZO-a u vrijeme pandemije koronavirusa. Zahtjevne odluke donijeli smo kako bismo odgovorno zaštitili zdravlje učenika tijekom boravaka u školskoj ustanovi.
Odluke su sljedeće:
- rad u dvije smjene: ujutro u 8.00, a poslijepodne u 13.30
- sat traje 40 minuta u mlađim razredima a 35 minuta u starijim
- osiguran produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda
Doček učenika prvog razreda je 7. rujna 2020. u 17 sati u prostorima školske zgrade. Učenici dolaze u pratnji jednog roditelja koji je obvezan nositi masku, a učenik nije.
U prilogu se nalaze važni dokumenti te vas molimo da ih pozorno proučite i razgovarate s djecom o dijelu koji se odnosi na učenike.
Znamo da ćete imati puno pitanja, briga i nedoumica, no na sve ćemo pronaći odgovor i rješenje uz malo vremena, strpljenja i tolerancije.
Važno je da razgovarate s djecom otvoreno i bez strahova, razmišljajte pozitivno i nadajmo se da ćemo sve prepreke uspješno savladati.
 
https://bit.ly/2Z2PCNe - Foglio informativo per i genitori (Ia-IVa)
https://bit.ly/3gVCwYm - Foglio informativo per i genitori (V-VIII)
 
https://bit.ly/2EUPYi3 - Obavijest roditeljima (1.b-4.b)
 
https://bit.ly/3gVzK5h - Indicazioni per gli alunni
https://bit.ly/31RFo4f - Upute za učenike
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 3. 9. 2020. 16:47

Obavijest / Avviso

Gentili alunni e genitori,

nella speranza che questo contatto vi trovi tutti in buona forma, desideriamo mettervi a conoscenza delle raccomandazioni pubblicate dall’Ente per la salute pubblica (Upute vrtići i škole) e del documento del Ministero per l’istruzione (Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID 19).

Si tratta di informazioni che in questi giorni sono oggetto del nostro lavoro e che stiamo cercando di adattare nel miglior modo possibile alle nostre esigenze e alle caratteristiche del nostro istituto, tenendo prima di tutto conto della sicurezza degli allievi e di tutti i dipendenti scolastici. Portate ancora un po’ di pazienza e nei prossimi giorni vi verranno fornite informazioni più dettagliate in merito.

Dragi učenici i roditelji,

nadamo se da ste svi dobro. Ovim Vas putem želimo upoznati s dva važna dokumenta, jedan od kojih je objavljen od strane HZJZ-a (Upute vrtići i škole) a drugi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID 19).

Radi se o informacijama temeljem kojih ovih dana pripremamo detaljnije preporuke vezane za rad naše škole, a s kojima ćete biti na vrijeme upoznati. Kao i uvijek, apsolutni prioritet nam je sigurnost učenika i djelatnika škole, stoga Vas molimo za još malo strpljenja.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%2029.8.2020.pdf

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 31. 8. 2020. 16:53

Poklon bon - Troškovi marende / Sussidio prediposito - Pagamento dei pasti Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,
u nastavku, u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke, informacije o POKLON-BONU UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKI PRIBOR U 2020./2021. i PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE I OBROKA U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU UČENICIMA OŠ U 2020./2021. GODINI.
 
Gentili genitori,
pubblichiamo di seguito le informazioni inerenti il sussidio predisposto dalla Città di Fiume per l'acquisto del materiale didattico nell'a.s. 2020/2021 e il pagamento dei pasti (merenda e pranzo al doposcuola) nella scuola elementare.
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 15. 7. 2020. 10:42

Nabavka udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike / L'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

za školsku 2020./2021. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH osiguralo je sredstva za nabavku udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike.

Škola će provesti  postupak nabavke udžbenika, tako da će učenike na početku školske godine dočekati udžbenici za sve predmete.

Sukladno članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SDŠ (NN. br. 116/18) objavljujemo Popis odobrenih drugih obrazovnih materijala, prikazanih po razredima, koji su odabrali učitelji i koji se nalazi u privitku.

Molimo vas da pratite obavijesti na web stranici škole.

 

Spettabili genitori,

per l'anno scolastico 2020/2021 il Ministero della scienza e dell'istruzione della Repubblica di Croazia ha assicurato i mezzi finanziari per l'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni.

La scuola si premurerà ad eseguire la procedura d'appalto per l'acquisto dei libri di testo in modo che tuttti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico abbiano i manuali necessari.

In base all’articolo 16 della Legge sui libri di testo e  altro materiale didattico per le SE e SMS pubblichiamo l’elenco del materiale sussidiario, scelto dagli insegnanti che si trova in allegato.

Preghiamo gentilmente tutti i genitori di seguire attentamente la pagina web della scuola per ulteriori informazioni in merito.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 14. 7. 2020. 10:22

Roditeljski sastanak / Riunione di genitori

Poštovani roditelji budućeg prvog B razreda,

pozivamo Vas da dođete u školu na roditeljski sastanak dana 29.06.2020. u 18,00 sati.

Ester Bakotić- Šepić, psiholog

 

Gentilissimi genitori della futura prima A classe,

Vi invitiamo a venire a scuola il 29 giugno 2020 alle ore 17,00 per completare il processo d'iscrizione di vostro/a figlio/a per l'anno scolastico 2020/2021.

Ester Bakotić- Šepić, psicologa

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 24. 6. 2020. 15:37

Iscrizioni alla scuola media / Upisi u srednju školu Vijest ima dokument u privitku

Spettabili genitori dell'ottava classe,

vi preghiamo gentilmente di prendere atto delle informazioni riguardanti le iscrizioni alla scuola media nell'anno scolastico 2020/2021.

Poštovani roditelji osmoga razreda,

molimo vas da uzmete u obzir najnovije informacije u vezi s upisom u srednju školu za školsku godinu 2020./2021.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 12. 6. 2020. 15:49

Integrazioni / Nadopune Vijest ima dokument u privitku

Integrazioni alle indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Nadopune uputa HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 9. 6. 2020. 09:29

Izborna nastava / Materia opzionale - razredna nastava / insegnamendo di classe Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji učenika razredne nastave, u prilogu se nalazi dopis  Ministarstva znanosti i obrazovanja vezan uz Učenje stranog jezika i izborne programe u osnovnim školama. Ljubazno Vas molimo da se upoznate s njegovim sadržajem. 
 
Gentili genitori di alunni dell'insegnamento di classe. Vi preghiamo di leggere la lettera del Ministero della pubblica istruzione legato all'insegnamento delle lingue straniere e delle materie opzionali, e di prenderne atto.
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 4. 6. 2020. 12:20

Izborna nastava / Materia opzionale

Poštovani roditelji, podsjećamo Vas da su za eventualni ispis učenika iz izborne nastave na snazi sljedeće odredbe:
Gentili genitori, vi ricordiamo che per l'eventuale ritiro da una materia opzionale sono in vigore le seguenti disposizioni: 
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
Čl. 27
(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.
(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 4. 6. 2020. 12:12

Integrazioni / Nadopune Vijest ima dokument u privitku

Integrazioni alle indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica.

Nadopune uputa HZJZ.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 5. 2020. 12:41

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo / Le indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica

Dragi roditelji,
 
U nastavku se nalaze upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezane za rad predškolskih ustanova i razredne nastave, koje se primjenjuju od 25. svibnja 2020. godine.
 
Molime sve roditelje da ih pažljivo prouče.
 
Gentili genitori,
 
pubblichiamo in seguito le indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica legate al funzionamento degli istituti prescolari e dell'insegnamento di classe, riguardanti il possibile rientro a scuola a partre dal 25 maggio.
 
Preghiamo tutti i genitori di leggerle con attenzione.
 

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave od 25. svibnja 2020. – Škola za život

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 21. 5. 2020. 10:39

Iscrizioni nella prima classe / Upis djece u prvi razred

Gentili genitori,
pubblichiamo di seguito alcune importanti informazioni riguardanti le iscrizioni nella prima classe per l'anno scolastico 2020/2021.
 
Poštovani,
u nastavku tekst Uprave za odgoj i obrazovanje vezan uz upise djece u prvi razred osnovne škole. 

 

Poštovane, poštovani,

vezano uz upite o nastavku upisa djece u prvi razred osnovne škole obavještavamo vas da se aktivnosti oko upisa djece u 1. razred osnovne škole od 11. svibnja 2020. provode liječnički pregledi djece prema uputama HDŠSM i HZJZ, o čemu su obaviješteni svi osnivači i sve osnovne škole.

 

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika zbog upisa u prvi razred, koji provode Stručna povjerenstva škola i ureda nadležnih za obrazovanje, za sada se još neće provoditi.

 

Upute za način i vrijeme njihova provođenja škole i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje te Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dobit će kada o tome budu donesene potrebne odluke.

 

Ministarstvo je pokrenulo žurne izmjene Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava gdje je postupak upisa u prvi razred osnovne škole reguliran, a u kontekstu izvanredne situacije pandemije koronavirusa.

 

S poštovanjem,

Uprava za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 14. 5. 2020. 11:25

Majčin dan Vijest ima dokument u privitku

Učenici 3.b razreda za obradovali svoje mame!
Poklonili su joj pjesmu te cvijet od iskorištenih materijala i tako pokazali svoju ekološku osviještenost!! 💚

                                                                                                  

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 11. 5. 2020. 17:40

Provedbeni plan otvaranja škole Vijest ima dokument u privitku

Provedbeni plan otvaranja škole 11. svibnja za učenike razredne nastave nalazi se u privitku. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 7. 5. 2020. 15:17

Počinju sistematski pregledi u školskoj ambulanti Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji,
u privitku pogledajte službene obavijesti kako bi znali na koji način ćete nam dolaziti na preglede. 
Lijep pozdrav
 
  Doc.dr.sc. Tatjana Čulina dr.med.
Odjel školske i sveučilišne medicine
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 7. 5. 2020. 12:19

Notifica per i genitori - rientro parziale 11/05 / Obavijest roditeljima - djelomično otvaranje škole 11.05. Vijest ima dokument u privitku

Custodia dei bambini di età prescolare e degli allievi che frequentano l’insegnamento di classe

Gentili genitori,

dall’11 maggio verrà assicurato nelle istituzioni scolastiche un rientro parziale degli allievi che frequentano l’insegnamento di classe e che soddisfano i criteri per l’inizio delle lezioni (allievi dell’insegnamento di classe, aventi entrambi i genitori impiegati, non aventi malattie croniche o gravi lesioni corporee/motorie).

La permanenza negli asili e nelle scuole può rappresentare un potenziale e maggiore rischio di infezione da COVID-19 di quanto lo sia la permanenza a casa, soprattutto se i coinquilini sono coinvolti in faccende quotidiane tali da permettergli di evitare rigorosamente le situazioni a rischio di infezione da COVID-19.

Stando alle indicazioni dell’Ente croato per la sanità pubblica (HZJZ), si raccomanda “DI RIMANERE A CASA QUALORA FOSSE POSSIBILE. INOLTRE INCORAGGIAMO A FARLO QUANDO È POSSIBILE ASSICURARE LA CUSTODIA DEI BAMBINI, ONDE EVITARE CHE IL NUMERO DI QUELLI CHE VERRANNO NEGLI ASILI E NELLE SCUOLE SIA TALE DA NON PERMETTERE IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO. VISTO E CONSIDERATO CHE LA DIDATTICA A DISTANZA CONTINUA, INCORAGGIAMO AD USUFRUIRNE IN TUTTE LE SITUAZIONI CHE RENDANO TALE SCELTA POSSIBILE”.

Sottolineiamo che le aule adibite all’insegnamento di classe presso la nostra scuola sono di dimensioni piccole, e per questo motivo-in ottemperanza alle disposizioni di distanziamento fisico nella misura raccomandata di 2 metri-sarà possibile realizzare solo la presenza di un insegnante e due fino a tre allievi (il che non corrisponde ai 9 raccomandati dal Ministero). Ciò vuol dire che non saremo in grado di garantire l’ottemperanza alle misure di sicurezza nel caso in cui venisse a scuola un numero elevato di allievi.

Inoltre, ai sensi delle indicazioni emanate dalla Città di Fiume, siamo stati informati che le sopraccitate misure non potranno essere rispettate se verranno a scuola tutti gli allievi iscritti.

Abbiamo provveduto pure ad informare il Ministero competente riguardo a tutto quanto detto finora.

Inoltre, stando alle soprannominate raccomandazioni del Ministero, si raccomanda la permanenza a casa di tutti i bambini e dipendenti della scuola affetti da malattie croniche (respiratorie, cardiovascolari, diabete, patologie maligne, immunodeficienza, bambini con gravi lesioni corporee/motorie) come pure di quei bambini i cui genitori/tutori o coinquilini sono affetti da una di queste.

Più avanti citiamo le disposizioni delle indicazioni per la prevenzione e la lotta contro l’epidemia da COVID-19 per le istituzioni di istruzione prescolare e scolare nonché le istituzioni in cui è assicurata la possibilità di custodia dei bambini di fascia prescolare e scolare (frequentanti l’insegnamento di classe), e che riguardano l’organizzazione dell’arrivo e dell’allontanamento da scuola, la ricreazione e la collaborazione con i genitori. Vi invitiamo a leggerle attentamente e di prestare particolare attenzione ai documenti in allegato (Indicazione per la prevenzione e la lotta contro l’epidemia da COVID-19 e le indicazioni del Ministero per la Scienza e l’Istruzione).

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ARRIVO A SCUOLA E DELL’ALLONTANAMENTO NONCHÉ DELLE RICREAZIONI DEGLI ALLIEVI

 1. Gli allievi arrivano a scuola possibilmente accompagnati sempre dallo stesso genitore/tutore. Quest’ultimo non deve rientrare nella categoria delle persone a rischio ai sensi delle raccomandazioni dell’Ente croato per la sanità pubblica (non deve superare i 65 anni di età). Inoltre, qualora ciò fosse possibile, si dovrebbe trattare di una persona che è coinquilina del bambino.
 2. Il genitore/tutore accompagna il bambino a scuola sempre alla stessa ora, concordata in modo preciso.
 3. Il genitore/tutore non entra nell’edificio ma affida il bambino all’ingresso, mantenendo la distanza di al minimo 2 metri rispetto agli altri genitori, insegnanti e bambini. Allo stesso modo viene organizzato pure l’allontanamento dall’edificio scolastico.
 4. Una volta entrato a scuola, il bambino calza le ciabatte, toglie la giacca e lava le mani con acqua e sapone, prima di entrare in aula.
 5. Le lezioni delle varie sezioni non iniziano tutte alla stessa ora, bensì a distanza di 10 minuti. Stando a ciò, non appena si disporrà della lista di tutti i bambini che frequenteranno le lezioni a scuola, verrà stilato un orario di arrivi e allontanamenti per ogni singola sezione. Tale orario sarà parte integrante del Piano di attuazione della riapertura della Scuola.
 6. Le ricreazioni di 5 minuti tra un’ora di lezione ed un’altra si trascorreranno nelle aule o nei posti adibiti allo svolgimento delle lezioni.
 7. La ricreazione di 15 minuti, nel corso della quale gli allievi mangiano la merenda, si trascorrerà nelle rispettive aule dove verrà portato il cibo pronto per esser consumato.
 8. Le modalità di organizzazione del pranzo verranno elaborate dettagliatamente nel Piano di attuazione della riapertura della Scuola.

COLLABORAZIONE CON I GENITORI

 1. Le riunioni dei genitori e i colloqui individuali (le informazioni) si terranno esclusivamente a distanza.
 2. Prima di far rientrare il bambino a scuola, il genitore dovrà firmare una Dichiarazione comprovante: lo stato di salute del figlio (assenza di sintomi e piena salute, il fatto che non rientri nella categoria a rischio), il fatto che entrambi i genitori sono impiegati e la conoscenza di tutte le indicazioni dell’Ente croato per la sanità pubblica (HZJZ).
 3. Si ribadisce ai genitori la necessità assoluta di misurare al bambino ogni mattina la febbre, e in caso di quest’ultima di non portare assolutamente il bambino a Scuola bensì di avvisare il medico.
 4. In caso di altri dubbi, il genitore provvederà a contattare il proprio medico di famiglia.
 5. I genitori devono rispettare le indicazioni sull’organizzazione delle lezioni, accompagnare il bambino a scuola e venirlo a prendere negli orari concordati, in modo da evitare il contatto con altri bambini/genitori.
 6. Se in autoisolamento o in presenza si sintomi di COVID-19, il genitore/tutore non deve avvicinarsi nemmeno ai vani esterni della Scuola.
 7. I genitori non entrano nell’edifico scolastico, non si radunano e non si trattengono nel cortile.

________________________________________________________________

Zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu

Poštovani roditelji,

Od 11. svibnja u školama će biti osiguran djelomični povratak učenika koji pohađaju razrednu nastavu i koji udovoljavaju kriterijima za početak nastave (učenici razredne nastave, s oba zaposlena roditelja, koji nemaju kroničnih bolesti i značajnih tjelesnih/motoričkih oštećenja).

Boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19.

Po preporukama HZJZ-a preporuča se „OSTANAK KOD KUĆE KADA JE TO MOGUĆE. TAKOĐER POTIČEMO OSTANAK KOD KUĆE SVE DJECE ZA KOJU SE TO MOŽE OSIGURATI, S OBZIROM DA BROJ DJECE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA MOŽE BITI TAKAV DA SE MJERE FIZIČKOG RAZMAKA U TIM KOLEKTIVIMA NEĆE MOĆI POŠTOVATI. BUDUĆI DA ĆE SE NASTAVA NA DALJINU I DALJE ODRŽAVATI, POTIČEMO NASTAVAK OBRAZOVANJA DJECE RAZREDNE NASTAVE OD KUĆE, U SVIM SITUACIJAMA KAD JE TO MOGUĆE“.

Napominjemo da kao škola raspolažemo učionicama za razrednu nastavu malih razmjera te je u znatnom broju istih, poštivajući preporučenu distancu od 2 m, moguće ostvariti boravak jedne učiteljice i dva do tri učenika (za razliku od 9 preporučenih od strane uputa Ministarstva), što znači da nećemo biti u mogućnosti poštivati sigurnosne mjere i zbrinuti veći broj učenika ukoliko se javi potreba za tim. Također, uputom od strane Grada Rijeke obaviješteni smo kako i oni smatraju da navedene sigurnosne mjere neće biti moguće poštovati ako dođu sva upisana djeca. O prethodno navedenom smo također pisanim putem obavijestili i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nadalje, iz navedenih Uputa Ministarstva, preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

U nastavku izdvajamo odrebe iz Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, a koje se odnose na organizaciju dolaska u školu i odlaska iz škole te učeničkih odmora i suradnje s roditeljima. Molimo Vas da ih pažljivo proučite, a posebnu pozornost posvetite dokumentima u privitku ovog dopisa (Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 i upute MZO-a).

ORGANIZACIJA DOLASKA U ŠKOLU I ODLASKA IZ ŠKOLE TE UČENIČKIH ODMORA

 1. Učenike u školu dovodi/odvodi po mogućnosti uvijek isti roditelj/skrbnik. To ne smije biti osoba koja je u riziku obzirom na preporuke HZJZ (koja nije starija od 65 godina). Također, kad god je moguće, to treba biti osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom.
 2. Roditelj/skrbnik dovodi učenika u školu uvijek u isto, točno dogovoreno vrijeme.
 3. Roditelj/skrbnik ne ulazi u ustanovu već predaje dijete na ulazu, pri čemu zadržava distancu od najmanje 2 metra u odnosu na ostale roditelje, učitelja i djecu. Na isti način organizira se i odlazak učenika iz Škole.
 4. Po ulasku u Školu dijete obuva papuče, skida jaknu i pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u učionicu.
 5. Razredni odjeli/skupine ne počinju s nastavom u isto vrijeme već u intervalima s razmakom od 10 minuta. U skladu s tim, po zaključenju ukupnog popisa učenika za koje će se nastava održavati u Školi, izradit će se raspored dolaska i odlaska za svaki pojedini razred/skupinu. Raspored će biti sastavni dio Provedbenog plana otvaranja škole.
 6. Mali odmori između satova provodit će se u učionici ili na mjestu održavanja nastave.
 7. Veliki odmor tijekom kojeg učenici marendaju provodit će se u učionici gdje će se učenicima dostaviti hrana koja je pripremljena za konzumaciju.
 8. Način organizacije ručka detaljno će se razraditi u Provedbenom planu otvaranja Škole.

SURADNJA S RODITELJIMA

 1. Roditeljski sastanci i informacije odvijaju se isključivo na daljinu.
 2. Prije uključivanja učenika u Školu roditelj će potpisati Izjavu da dijete nema simptoma i nije bolesno, odnosno da nije u riziku, te da se radi o djetetu s oba zaposlena roditelja, te da je upoznat s uputama HZJZ u cjelini.
 3. Roditeljima je potrebno posebno napomenuti da je neophodno svako jutro izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta, te u slučaju povišene temperature nikako ne dovesti dijete u Školu i kontaktirati liječnika.
 4. U slučaju ostalih dvojbi roditelj će kontaktirati svog nadležnog obiteljskog liječnika.
 5. Roditelji trebaju poštivati upute o organizaciji nastave, dovoditi dijete u školu i odvoditi ga  u točno dogovoreno vrijeme kako bi se izbjegao kontakt s drugom djecom/roditeljima.
 6. Roditelj/skrbnik ne smije dolaziti niti u vanjske prostore Škole ako je u samoizolaciji ili ima neki od simptoma COVID-a 19.
 7. Roditelji ne ulaze u Školu niti se okupljaju i zadržavaju u školskom dvorištu.
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 5. 5. 2020. 10:05

Dan planeta Zemlje Vijest ima dokument u privitku

Učenici 3.b razreda obilježili su Dan planeta Zemlje te izradili edukativne plakate. Svim ljudima savjetuju: “Ne koristite plastične vrećice jer se one razgrađuju više od 100 godina. Koristite platnene vrećice ili košarice. Vrećice koje još uvijek imate upotrijebite više puta! Zemlja nam je dala dom. A što smo mi njoj?” 🌏♻️💚🌏♻️💚

Njihove uratke pogledajte u privitku. 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 4. 2020. 14:33

Nastava na daljinu – anketni upitnik za roditelje / Didattica a distanza – questionario per i genitori

Poštovani roditelji,
ovim se anketnim upitnikom ispituju vaši stavovi i mišljenje vezani za situaciju s koronavirusom i učenjem i nastavom na daljinu. Anketni upitnik je anoniman i nije ga potrebno potpisivati.
Hvala Vam na Vašim iskrenim mišljenjima i stavovima, suradnji i izdvojenom vremenu!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8_BnEq1oegB6UPgwBZKsG5MyFoQ0v9Z06o3eBcV9GjM6eJA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Gentili genitori,

con il presente questionario si intende sottoporre a esame quelle che sono le vostre opinioni legate alla situazione di emergenza che stiamo vivendo (dovuta al coronavirus) e la didattica a distanza.
Il questionario è anonimo e non bisogna apporvi nessuna firma.
Ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità e la vostra sincerità!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ZSbY2UvqIsokK63aD8imJd7ArGyY5EaSi2OAcBZeqYJi0w/viewform?vc=0&c=0&w=1

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 22. 4. 2020. 11:35

Vrednovanje na daljinu-informacije za roditelje / Valutazione a distanza - informazioni per i genitori Vijest ima dokument u privitku

In allegato il documento riguardante la valutazione a distanza.

U privitku se nalazi dokument o vrednovanju na daljinu.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 8. 4. 2020. 11:14

Savjeti naše doktorice Vijest ima dokument u privitku

U privitku pogledajte jednu zanimljivu prezentaciju!

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 7. 4. 2020. 11:13

Preporuke Vijest ima dokument u privitku

U PRIVITKU POGLEDAJTE PREPORUKE O ORGANIZACIJI RADNOGA DANA UČENIKA TIJEKOM ODRŽAVANJA NASTAVE NA DALJINU.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 27. 3. 2020. 13:10

Budući prvaši / Futura prima classe

Poštovani roditelji budućih prvaša,


obavještavamo vas da za sada odgađamo sistematske preglede vaše djece u školskim ambulantama. Molimo vas da pratite obavijesti na stranicama škole preko kojih ćete na vrijeme dobiti obavijest o novom terminu sistematskog pregleda. 


Radujemo se našem susretu. 


Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.

Specijalist školske medicine

Školska ambulanta Zamet

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 25. 3. 2020. 19:52

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI IN PRIMA CLASSE / UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

O novim rokovima rasporeda pregleda i testiranja obavijestiti ćemo roditelje školskih obveznika na web stranici škole.

 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI IN PRIMA CLASSE

Da lunedì 16 marzo 2020, tutte le attività relative all'iscrizione dei bambini nella prima elementare della scuola elementare saranno sospese.

Le scuole elementari e le istituzioni sanitarie non effettueranno, fino al 4 maggio 2020, il processo di determinazione dello stato psicofisico dei bambini per l'iscrizione alla prima elementare della scuola elementare.

Informeremo i genitori dei futuri scolaretti sul sito web della scuola in merito al nuovo orario di visita sistematica e test di maturità scolastica.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 3. 2020. 11:28

Psihičko zdravlje / La salute mentale

"Psihičko zdravlje jednako je važno poput fizičkog i o njemu valja voditi računa jednako kao o prevenciji zaraze virusom. Drugim riječima, briga za psihičko zdravlje mora biti jednaka onoj da su nam ruke čiste." Zanimljiv intervju s psihologinjama dr.sc. Gordanom Kuterovac Jagodić, predstojnicom Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te prof.dr.sc. Natašom Jokić Begić, profesoricom na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju, o tome kako sačuvati svoje psihičko zdravlje u iznimnim uvjetima možete pročitati na sljedećoj poveznici - Psihologinje s Filozofskog dale su nam 6 savjeta kako izdržati u kući

"La salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica, e dovrebbe essere presa in considerazione proprio come prevenire un'infezione da virus. In altre parole, la cura della salute mentale deve essere la stessa di mantenere le nostre mani pulite." Intervista interessante con psicologi Ph.D. Gordana Kuterovac Jagodić, Capo del Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Lettere e Scienze Sociali a Zagabria e Prof. Ph.D. Nataša Jokić Begić, professore presso il Dipartimento di Psicologia della salute e clinica, su come preservare la tua salute mentale in condizioni eccezionali si trova al seguente link: gli psicologi della filosofia ci hanno dato 6 consigli per rimanere a casa 

                                                 Psihologica Ester Bakotić Šepić

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 3. 2020. 11:24

Le lezioni a distanza / Nastava na daljinu

Gentili alunni e genitori,

domani iniziamo con le lezioni a distanza.
Gli allievi delle classi inferiori sono stati informati dai loro insegnanti sulle modalità di lavoro.
Per quanto riguarda le sezioni superiori, seguiremo l’orario regolare delle giornate. Domani, quindi, troverete nelle aule virtuali i materiali delle materie che di solito avete il lunedì. Se ci dovessero esserci problemi tecnici, troveremo modi alternativi per farvi avere tutto quello di cui avete bisogno.
Un grande IN BOCCA AL LUPO a tutti noi!

Dragi učenici i roditelji,

sutra krećemo s nastavom na daljinu.
Učenici nižih razreda upoznati su od strane svojih učitelja o rasporedu sati i načinima rada.
Što se tiče učenika viših razreda, raspored po kojem ćemo raditi jest onaj redovni. Sutra ćete, dakle, u virtualnim učionicama pronaći materijale za one predmete koje inače imate ponedjeljkom. Ukoliko naiđemo na tehničke poteškoće, pronaći ćemo alternativne načine da materijali stignu do vas!
SRETNO nam svima!

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 15. 3. 2020. 21:59

Istruzioni / Upute Vijest ima dokument u privitku

Gentili genitori,

da lunedì 16 marzo le lezioni si svolgeranno a distanza (in allegato trovate le indicazioni del Ministero della Scienza e dell’Istruzione).

Ai sensi della raccomandazione del suddetto Ministero, i bambini i cui genitori non riescono a trovare una soluzione alternativa verranno accolti a scuola.
Allo stesso modo, stando alla raccomandazione del Dipartimento per l’Istruzione della Città di Fiume, nostro ente fondatore, bisogna tener presente che tale opzione andrebbe usata il meno possibile, in modo da ridurre al minimo la possibilità di diffusione del virus e quindi fare in modo che il pacchetto di misure promosso dal Governo croato sortisca gli effetti desiderati.
Con la stessa decisione del Governo vengono interrotte tutte le attività, progetti e programmi di solito organizzati, incluso il servizio del doposcuola.

Dimostriamo di essere responsabili e aiutiamo gli uni agli altri.

Grazie.

 

Poštovani roditelji,

od ponedjeljka, 16. ožujka 2020., obustavlja se nastava u školi i kreće nastava na daljinu (više informacija u privitku-dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja).

Napominjemo da će, sukladno preporuci Ministarstva, djeca čiji roditelji nemaju mogućnost alternativnog zbrinjavanja biti prihvaćena u školi.
Isto tako preporuka Odjela za školstvo Grada Rijeke, našeg osnivača, je da se ta mogućnost koristi u čim manjoj mjeri kako bi se rizik prenošenja virusa smanjio na najmanju moguću mjeru, odnosno kako bi mjera Vlade RH imala maksimalan mogući učinak.
Istom Odlukom Vlade obustavljaju se sve aktivnosti, projekti i programi koji se inače provode u školama, uključujući i produženi boravak.

Pokažimo odgovornost i pomognimo jedni drugima.

Hvala.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 13. 3. 2020. 14:36

Avviso / Obavijest Vijest ima dokument u privitku

Gentili genitori,

in questi giorni stiamo vivendo una situazione poco piacevole e siamo tutti fortemente condizionati dall’emergenza coronavirus e dalle notizie che ci assalgono da ogni lato.
Stiamo organizzando tutti i passaggi richiesti dal Ministero (come potete leggere nell’allegato). Vi preghiamo di seguire le pagine web e fb della scuola, dove vi informeremo tempestivamente di ogni cambiamento.

Grazie

 

Poštovani roditelji,

ovih se dana nalazimo u nezavidnoj situaciji i svi smo pod velikim pritiskom vezano za situaciju s virusom COVID-19.
Ovim Vas putem želimo izvijestiti da vršimo sve pripreme sukladno dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja (u privitku). Molimo Vas da redovito pratite web i facebook stranicu škole gdje ćemo vas pravovremeno obavještavati o svemu.

Hvala

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 12. 3. 2020. 20:06

Savjeti / Consigli

Nekoliko savjeta i preventivnih mjera 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Oq5BqDB6Y

Ecco a voi alcuni consigli su come affrontare l'emergenza coronavirus.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-no794OemE

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 25. 2. 2020. 21:25

Fiume - Capitale europea della cultura / Rijeka - Europska prijestolnica kulture Vijest ima dokument u privitku

Si avvicina la data in cui la nostra città diventerà ufficialmente Capitale europea della cultura. Vi inoltriamo in questo senso l'invito a partecipare a una delle numerose manifestazioni che si terranno sabato, 1/2/2019.

Bliži se dan kad će naša Rijeka i službeno postati Europska prijestolnica kulture. Proslijeđujemo Vam stoga poziv da se pridružite jednoj od mnogobrojnih manifestacija koje će se održati u subotu, 1. veljače 2019. Vidimo se!

https://rijeka2020.eu/

 
 
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 19. 1. 2020. 19:23

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 / UPISI U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

In allegato potete trovare tutta la documentazione inerente le iscrizioni alla prima classe dell'anno scolastico 2020/2021.

U prilogu se nalazi cjelovita dokumentacija u vezi upisa u 1. razred osnovne škole za šk.god. 2020./2021.

 

*LE NOTIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021, PER LA OŠ-SE "San Nicolò" SI TERRANNO DAL 27 AL 31 GENNAIO 2020, DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00.

*PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. za OŠ-SE "San Nicolò" ODRŽAT ĆE SE OD 27. DO 31. SIJEČNJA 2020., OD 8:00 DO 18:00 SATI.

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 16. 1. 2020. 10:17

eTwinning projekt- Razglednica moga zavičaja

Učenici 2. b razreda uključeni su u eTwinning projekt - Razglednica moga zavičaja.

Tijekom prvog polugodišta istraživali smo naš zavičaj - proučavali promjene u prirodi tijekom jeseni, upoznali glavne kulturne ustanove, oslikavali simbole grada Rijeke, prošetali glavnom gradskom šetnicom, fotografirali, slikali i stvarali.

Osmislili smo i naslikali deset razglednica s motivima grada Rijeke i poslali ih na adrese naših novih prijatelja širom Republike Hrvatske.

Na našu adresu stigle su razglednice iz Zagreba, Splita, Bakra, Ogulina i Velike Gorice.

Tijekom mjeseca studenog i prosinca stvarali smo naše e -razglednice i e- čestitke koje smo poslali elektronskim putem.

No, razglednice šaljemo i jedni drugima. Učenici pošalju razglednicu iz grada kojeg posjete pa i na taj način upoznajemo Republiku Hrvatsku.

          

  

  :: opširnije :: 


objavio: Bojana Lanča  datum: 7. 1. 2020. 19:14

Čitajmo najmlađima

Gabriela Šupica, učenica 2. b razreda gostovala je tijekom prosinca u DV Gardelin  te svojim vrtićkim prijateljima pročitala priču Šumska plesna ekipa koju je samostalno napisala i ilustrirala. 

U prekrasnom čitalačkom kutiću dječjeg vrtića ponosno je pokazala vlastite ilustracije i upoznala ih s dogodovštinama djevojčice Eme koja pršti od plesačke energije i želje za pokretom.

U  životu se sve može postići​ ako to jako želiš i ako se jako potrudiš-  poruka je koju je Gabriela prenijela mališanima koji su je sa zanimanjem slušali.

  :: opširnije :: 


objavio: Bojana Lanča  datum: 20. 12. 2019. 20:38

Nadoknada dana provedenih u štrajku/ Recupero delle giornate di sciopero

Odluka o trajanju odmora učenika OŠ i SŠ u primorsko goranskoj županiji u školskoj 2019./2020. godini. 

Decisione sulle vacanze degli alunni delle SE e SMS nella contea litoraneo montana.

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Vijesti/2019/Strajk2019/Nadoknada-po-zupanijama//VIII%20Primorsko-goranska%20zupanija%20-%20Nadoknada%20nastavnih%20dana%20zbog%20strajka.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 19. 12. 2019. 13:54

Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Poštovani roditelji,

slijedom naknadne obavijesti zaprimljene od HAKOM-a, upućujemo Vas da su njihove publikacije vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj "Kako zaštiti djecu na internetu" je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss .

S poštovanjem,

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 18. 12. 2019. 20:10

Dabar 2019

Učenici 2., 3. i 4. b razreda naše škole sudjelovali su na informatičkom natjecanju Dabar. Ostvarili su odlične rezultate te im ovim putem želimo još jednom čestitati na uspjehu. Posebne čestitke našoj učenici 4. b razreda, Hristini Janković, koja je s ostvarenim bodovima ušla u 10% najboljih učenika u Republici Hrvatskoj.

Bravo za sve!

       

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 17. 12. 2019. 13:39

Giornata del miele / Medni dan

Gli alunni della Ia e Ib hanno celebrato la giornata del miele. Hanno ascoltato con attenzione diverse storie sulla lavorazione del miele, sulla vita delle api e non solo, hanno anche assaggiato e portato a casa un barattolo di miele squisito.

Učenici 1.a i 1.b razreda obilježili su školski medni dan. Uz zanimljive priče, pitalice o pčelama i medu nagradili smo se ukusnim i slasnim medom.  

    

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 13. 12. 2019. 18:32

NAŠA PRVA KNJIGA Vijest ima dokument u privitku

Dana 26. rujna 2019. godine u Karlovcu iz ruku književnice Sanje Pilić, Gabriela Šupica, učenica 2. b razreda primila je svoju prvu tiskanu knjigu.

Njezina slikovnica „Šumska plesna ekipa“ osvojila je prvu nagradu na natječaju „Moja prva knjiga“ kojeg organizira Udruga Kalibra iz Karlovca. Natječaj je pod pokroviteljstvom Ministrstva znanosti i obrazovanja, a sastoji se u pisanju i ilustriranju priče.

Pohvala Gabrieli i njezinoj mentorici Bojani Lanča.

        

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 4. 10. 2019. 08:56

LABORATORI PER I PRESCOLARI - RADIONICE ZA PREDŠKOLCE

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 28. 9. 2019. 12:38

Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT

Le insegnanti della nostra scuola hanno partecipato a tre laboratori e hanno imparato come includere nell'insegnamento, in un modo giocoso e divertente, le attività di codifica e il pensiero algoritmico.

Provate a giocare pure voi! Buon divertimento!

Tri naše učiteljice su kroz tri radionice stjecale znanja o uključivanju kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.

Uratke naših učenika i njihovih mentorica možete pogledati i zaigrati preko dolje navedenih linkova.

Želimo vam dobru zabavu!

https://scratch.mit.edu/projects/325739167/  https://scratch.mit.edu/projects/325739167/  https://scratch.mit.edu/projects/319471209/

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 13. 9. 2019. 21:25

La prima giornata / Prvi dan škole

Per gli alunni delle prime classi (sezione a e b), le lezioni iniziano lunedì 9. settembre 2019 alle ore 10.30.

Per gli altri alunni (II -VIII classe) le lezioni iniziano lunedì 9. settembre 2019 alle ore 8.30.

 

Za prvašiće (I.a i I.b razreda) nastava počinje u ponedjeljak, 9. rujna 2019. u 10.30.

Za ostale učenike (II-VIII razreda) nastava počinje u ponedjeljak 9. rujna 2019. u 8.30.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 3. 9. 2019. 12:10
» Arhiva naših vijesti    
 


Podjela svjedodžbi / Consegna delle pagelle

Podjela svjedodžbi za učenike 8. razreda bit će u petak, 1. srpnja 2022. godine, u 9:00 sati, dok će za učenike 2.a i 6. razreda biti istoga dana u 10:00 sati.

Podjela svjedodžbi za sve ostale učenike bit će u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. godine, u  9:00 sati.

La consegna delle pagelle per gli allievi dell' VIII classe si terrà venerdì 1 luglio 2022 alle ore 9:00, mentre per gli allievi delle classi IIa e VI si terrà lo stesso giorno alle ore 10:00.

 La consegna delle pagelle per tutti gli altri allievi si terrà lunedì 4 luglio 2022 alle ore 9:00.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 6. 2022. 13:25

Podsjetnik za roditelje i skrbnike za 17.6.2022. / Promemoria per i genitori e tutori per il 17.6.2022

Dragi roditelji i skrbnici,

podsjećamo Vas da je u petak, 17.6.2022. godine radni nenastavni dan, stoga se nastava neće odvijati.

 

Cari genitori e tutori,

Vi ricordiamo che venerdi', 17 giugno 2022 è una giornata lavorativa non d'insegnamento e perciò non si terranno le lezioni.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 15. 6. 2022. 14:20

Izborna nastava / Materie opzionali

Poštovani roditelji i skrbnici, podsjećamo Vas da su za eventualni upis ili ispis učenika iz izborne nastave na snazi sljedeće odredbe:

Gentili genitori e tutori, vi ricordiamo che per l'eventuale iscrizione o ritiro da una materia opzionale sono in vigore le seguenti disposizioni: 

 

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
Čl. 27

(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 15. 6. 2022. 14:13

Pravilnik o elementima za upis u prvi razred srednje škole

Spettabili genitori dell'ottava classe,

vi preghiamo gentilmente di prendere atto delle informazioni riguardanti le iscrizioni alla scuola media nell'anno scolastico 2022/2023.

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

REGOLAMENTO SUGLI EMENDAMENTI.

Decisione relativa all'iscrizione degli studenti alla prima classe di scuola media superiore nell'anno scolastico 2022/2023.

Poštovani roditelji osmoga razreda,

molimo vas da uzmete u obzir najnovije informacije u vezi s upisom u srednju školu za školsku godinu 2022./2023.

UPISI UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 26. 5. 2022. 16:58

Informacije o programu RInovatoRI SPRING CAMP 2022. / Informazioni riguardo il programma RInovatoRI SPRING CAMP 2022 Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji, skrbnici i učenici,

u privitku se nalaze informacije u vezi programa RInovatoRI SPRING CAMP 2022.

Cari genitori, tutori ed allievi,

in allegato le informazioni riguardo il programma RInovatoRI SPRING CAMP 2022

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 3. 2022. 12:35

Obavijest o novim uputama HZJZ-a / Avviso sulle nuove indicazioni dell'Ente croato per la salute pubblica

 

Poštovani roditelji i skrbnici,

u nastavku se nalazi poveznica za pristup novim Uputama HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje bolesti COVID-19.

 

Gentili genitori e tutori,

in seguito si trova il link per accedere alle nuove indicazioni dell'Ente croato per la salute pubblica concernente la prevenzione e l'eliminazione della malattia COVID-19.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Upute-za-sprje%C4%8Davanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-pred%C5%A1kolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-%C5%A1kola-u-%C5%A1kolskoj-godini-2021.-2022.-2.pdf

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 28. 2. 2022. 11:07

Obavijest roditeljima/skrbnicima - video o samotestiranju / Avviso ai genitori/tutori - video sui test autosomministrati agli alunni

Dragi roditelji i skrbnici,

u nastavku se nalazi poveznica za video o samotestiranju, koju je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

 

Cari genitori e tutori,

in seguito si trova il link per il video sui test autosomministrati dagli alunni, pubblicato dall'Ente croato per la salute pubblica.

https://www.youtube.com/watch?v=ZU2N_cq1j-0

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 14. 2. 2022. 09:54

Obavijest za roditelje/skrbnike - Model ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama / Avviso per i genitori/tutori - Modello di abolizione della quarantena nelle scuole elementari e medie Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i skrbnici,

u privitku se nalaze novosti koje nam je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u vezi Modela ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika.

Svi roditelji/skrbnici će dobiti 2 testa po učeniku i upute za korištenje.

Roditelji/skrbnici koji nisu suglasni da im se djeca redovito samotestiraju, mole se da potpišu izjavu u privitku.

Zahvaljujemo unaprijed na razumijevanju.

 

Stimati genitori e tutori,

in allegato le novita' inviateci dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione relative al Modello di abolizione della quarantena nelle scuole elementari e medie grazie all'esecuzione regolare su base volontaria di test autosomministrati agli alunni.

Tutti i genitori/tutori riceveranno 2 test per alunno e le indicazioni per l'uso.

I genitori/tutori che non sono consenzienti di fare i test regolarmente ai propri figli, sono pregati di firmare la dichiarazione in allegato.

Ringraziamo ancipatamente per la comprensione.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 2. 2022. 08:50

VIRTUALNI OBILAZAK ŠKOLE/ VISITA VIRTUALE ALLA NOSTRA SCUOLA

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 21. 1. 2022. 11:18

UPISI U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2022./2023. / ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Vijest ima dokument u privitku

In allegato potete trovare tutta la documentazione inerente le iscrizioni alla prima classe dell'anno scolastico 2022/2023.

U prilogu se nalazi cjelovita dokumentacija u vezi upisa u 1. razred osnovne škole za šk.god. 2022./2023.

*LE NOTIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER LA OŠ-SE "San Nicolò" SI TERRANNO DAL 24 AL 28 GENNAIO 2022.

*PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2022./2023. za OŠ-SE "San Nicolò" ODRŽAT ĆE SE OD 24. DO 28. SIJEČNJA 2022.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 1. 2022. 14:42

Buon Natale e felice anno nuovo!

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 25. 12. 2021. 19:17

Povratak u školu / Ritorno a scuola

VAŽNO!
Dragi roditelji,
obavještavamo vas kako od 08. studenog 2021. svi razredi, od 1. - 8., prate nastavu po Modelu A, odnosno u školi.
S poštovanjem


IMPORTANTE!
Cari genitori,
vi informiamo che da lunedì 08 novembre 2021 tutti gli alunni tornano a scuola e seguono le lezioni secondo il Modello A, cioè in presenza.
Con stima

 

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 5. 11. 2021. 11:00

Giovedì 4 e venerdì 5 novembre 2021 tutte le lezioni si terranno a distanza/ U četvrtak 4.11. i u petak 5.11. 2021. nastava će se održati na daljinu

Gentili genitori, 

 

stando alla decisione della Task force della Città di Fiume, giovedì 4 e venerdì 5 novembre 2021 tutte le lezioni si terranno a distanza (Modello C), per cercare di far almeno un po’ rientrare l’allarme da Covid nelle scuole. 

Nel caso in cui i genitori degli alunni con difficoltà avessero necessità di portare a scuola i propri figli, quest’ultimi seguiranno le lezioni online accompagnati dal proprio assistente. 

Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e faceebok della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamneti.

 

Grazie della comprensione e della collaborazione.

 

 

Poštovani roditelji, 

 

temeljem odluke Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, u četvrtak 4.11. i u petak 5.11. 2021. nastava će se održati na daljinu (Model C) s ciljem daljnjeg sprečavanja nepovoljne situacije uzrokovane epidemijom Covid-19.

U slučaju da roditelj iskaže potrebu, osigurat će se prihvat učenika s teškoćama u razvoju te će im se, uz dodijeljenog pomoćnika u nastavi, osigurati praćenje online nastave. 

Molimo vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

 

 
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 29. 10. 2021. 12:17

Obavijest o revidiranim preporukama HZJZ-a / Avviso sulle indicazioni aggiornate dell'Ente croato per la salute pubblica Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i skrbnici,

u privitku se nalaze revidirane preporuke HZJZ-a u vezi postupanja s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekida izolacije i karantene (COVID-19).

 

Gentili genitori e tutori,

in allegato si trovano le indicazioni aggiornate dell'Ente croato per la salute pubblica concernente la procedura con i malati, contatti stretti dei malati, l'interruzione dell'isolamento e della quarantena (COVID-19).

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 1. 10. 2021. 14:02

Raspored zvona / Orario del campanello

Poštovani učenici, roditelji i skrbnici,

u nastavku objavljujemo raspored zvona za niže i više razrede.

 

Cari alunni, genitori e tutori,

in seguito pubblichiamo l'orario del campanello per le sezioni inferiori e le sezioni superiori.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 9. 2021. 07:46

POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE - INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Poštovani roditelji,

nadamo se da ste svi dobro i u zdravlju.

U pogledu priprema za početak nastavne godine, iznimno nam je drago da vam možemo priopćiti kako smo temeljem ublaženih epidemioloških mjera, a koje proizlaze iz Uputa HZJZ-a i MZO-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19, objavljenih 26. kolovoza 2021. za školsku godinu 2021./2022., uspjeli organizirati nastavu u jednoj smjeni!

Ostale za vas važne informacije su sljedeće:

 • nastava započinje u 8.00 sati za razredne odjele od I. do IV. (okupljanje prije ulaska u školsku zgradu u 7.50) i u 8.30 za razredne odjele od V. do VIII. (okupljanje u 8.20);
   
 • program produženog boravka organizirat će se za učenike od I. do IV. razreda;
   
 • učenici starijih razreda imaju obvezu nošenja zaštitnih maski tijekom prolaska kroz zajedničke prostorije, ali ne i u učionici tijekom nastave (iznimka su specijalizirane učionice u kojima nije moguće održati fizički razmak);
   
 • obzirom na nastavu u jednoj smjeni i u skladu sa svim Uputama, rukovodstvo škole zatražilo je od nadležnih službi da se trajanje nastavnog sata skrati na 40 minuta te očekujemo njihov odgovor;
   
 • tijekom školske marende učenici mogu boraviti na školskom igralištu, ali poštujući epidemiološke mjere i fizički razmak;
   
 • prije početka nastave, učenici samostalno - bez pratnje roditelja - ulaze na školsko igralište.

 

U nadi da će ova školska godina proteći u pozitivnom duhu, srdačno vas pozdravljamo.

Sve daljnje potrebne informacije bit će vam dostupne na mrežnim stranicama škole.

 

Gentili genitori,


speriamo che il presente comunicato vi trovi in buona salute e che stiate bene.
In vista dell'inizio del nuovo anno didattico, siamo ben lieti di informarvi che ai sensi delle Indicazioni dell’Ente croato per la salute pubblica e il Ministero della scienza e dell’istruzione volte a limitare il rischio da COVID-19 e pubblicate il 26 agosto 2021, siamo riusciti a organizzare le lezioni solo nel turno mattutino!


Seguono altre informazioni importanti:

• le lezioni iniziano alle ore 8 per le sezioni dalla I alla IV (il raduno è previsto alle 7.50) e alle 8.30 per le sezioni dalla V all'VIII (raduno alle 8.20);

• il programma del doposcuola sarà organizzato per le sezioni dalla I alla IV;

• gli allievi delle sezioni dalla V all'VIII devono indossare la mascherina negli spazi comuni, ma non nelle aule durante le lezioni (fanno eccezione le aule specializzate nelle quali non è possibile garantire la distanza richiesta dalle misure epidemiologiche);

• visto che le lezioni si terranno solo nel turno mattutino ottemperando a tutte le Indicazioni di cui sopra, la direzione della scuola ha richiesto agli organi competenti l'accorciamento della durata di un'ora scolastica da 45 a 40 minuti e siamo in attesa del loro riscontro;

• gli allievi potranno trascorrere la ricreazione in cortile, nel rispetto delle misure epidemiologiche e dell'obbligo di distanziamento;

• prima delle lezioni, gli allievi raggiungono il cortile scolastico da soli, senza l’accompagnamento dei genitori.


Nella speranza che quest'anno scolastico possa regalarci momenti di serenità e positività, vi salutiamo cordialmente.
Tutte le ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito della scuola.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 8. 2021. 12:50

Obavijest o kriterijima za ocjenjivanje vladanja - Informazioni sui criteri per l'attribuzione del voto di condotta Vijest ima dokument u privitku

Poštovani učenici, roditelji i skrbnici,

u privitku se nalaze kriteriji za ocjenjivanje vladanja.

 

Cari alunni, genitori e tutori,

alleghiamo i criteri per l'attribuzione del voto di condotta.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 8. 2021. 11:04

POTVRDE - CERTIFICATI

Poštovani učenici, roditelji i skrbnici, 

na poveznici https://potvrde.skole.hr/login možete preuzeti i ispisati elektronički zapis / potvrdu o statusu redovitog učenika. Sustav za izdavanje e-potvrda o statusu školovanja redovitog učenika omogućava izdavanje potvrde u različite svrhe, a podatke o učenicima preuzima iz baze podataka e-Matica u kojoj su svi učenici.

U padajućem izborniku moguće je izabrati svrhu potvrde. Prijava za sve učenike putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Cari alunni, genitori e tutori,

al seguente link  https://potvrde.skole.hr/login  è possibile scaricare e stampare il certificato elettronico sullo stato di alunno regolare. Il sistema di emissione di certificati elettronici che riguardano lo stato di istruzione dell'alunno regolare consente il rilascio di certificati per vari scopi. I dati degli alunni vengono presi direttamente dal database presente in "e-Matica" in cui si trovano tutti gli alunni. 
Nel menù a tendina è possibile scegliere lo scopo del rilascio del certificato. L'iscrizione per tutti gli alunni viene effettuata tramite la posta elettronica AAI@EduHr.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 31. 8. 2021. 09:17

Master KG - Jerusalema [Feat. Nomcebo]

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 29. 7. 2021. 12:55

Poklon bon - Troškovi marende / Sussidio prediposito - Pagamento dei pasti Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 21. 7. 2021. 13:09

Nabavka udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike / L'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

za školsku 2021./2022. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH osiguralo je sredstva za nabavku udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike.

Škola će provesti  postupak nabavke udžbenika, tako da će učenike na početku školske godine dočekati udžbenici za sve predmete.

Sukladno članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SDŠ (NN. br. 116/18) objavljujemo Popis odobrenih drugih obrazovnih materijala, prikazanih po razredima, koji su odabrali učitelji, nalazi se u privitku, a nabavljaju ih roditelji/skrbnici o svom trošku.

Molimo vas da pratite obavijesti na web stranici škole.

 

Spettabili genitori,

per l'anno scolastico 2021/2022 il Ministero della scienza e dell'istruzione della Repubblica di Croazia ha assicurato i mezzi finanziari per l'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni.

La scuola si premurerà ad eseguire la procedura d'appalto per l'acquisto dei libri di testo in modo che tutti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico abbiano i manuali necessari.

In base all’articolo 16 della Legge sui libri di testo e  altro materiale didattico per le SE e SMS pubblichiamo l’elenco del materiale sussidiario, scelto dagli insegnanti che si trova in allegato, che acquistano i genitori/tutori a carico proprio.

Preghiamo gentilmente tutti i genitori di seguire attentamente la pagina web della scuola per ulteriori informazioni in merito.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 15. 7. 2021. 12:28

Izborna nastava / Materia opzionale

Poštovani roditelji, podsjećamo Vas da su za eventualni ispis učenika iz izborne nastave na snazi sljedeće odredbe:

Gentili genitori, vi ricordiamo che per l'eventuale ritiro da una materia opzionale sono in vigore le seguenti disposizioni: 

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 11. 6. 2021. 12:53

Iscrizioni alla scuola media / Upisi u srednju školu

Spettabili genitori dell'ottava classe,

vi preghiamo gentilmente di prendere atto delle informazioni riguardanti le iscrizioni alla scuola media nell'anno scolastico 2021/2022.

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

 

Poštovani roditelji osmoga razreda,

molimo vas da uzmete u obzir najnovije informacije u vezi s upisom u srednju školu za školsku godinu 2021./2022.

UPISI UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 5. 2021. 12:04

Povratak u školu / Ritorno a scuola

VAŽNO!

Dragi roditelji,
obavještavamo vas kako od 10. svibnja 2021. svi razredi, od 1. - 8., prate nastavu po Modelu A, odnosno u školi. Učenici starijih i IV.a razreda dolaze tako sljedećeg tjedna u školu u u popodnevnoj, a oni mlađih razreda u jutarnjoj smjeni.
S poštovanjem
-----------------------------------------------------------------------
 
IMPORTANTE!
Cari genitori,
vi informiamo che da lunedì 10 maggio 2021 tutti gli alunni tornano a scuola e seguono le lezioni secondo il Modello A, cioè in presenza. Gli allevi delle sezioni superiori e della classe IVa iniziano seguendo il turno pomeridiano, mentre le sezioni inferiori seguono quello mattutino.
Con stima
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 6. 5. 2021. 16:53

Odluka o odvijanju nastave online / Didattica a distanza Vijest ima dokument u privitku

IMPORTANTE!
Settimana dal 26 al 30 aprile

Spettabili genitori,
stando al consenso e alla raccomandazione della Task force della protezione civile della Città di Fiume, le lezioni per gli allievi delle classi superiori (V-VIII) saranno a distanza dal 26 al 30 aprile.
Gli allievi delle classi inferiori (I-IV) avranno le lezioni in presenza, nel turno mattutino.
Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e facebook della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamenti.
-----------------------------------------------------------------------
VAŽNO!
Tjedan od 26. do 30. travnja

Poštovani roditelji,
sukladno suglasnosti i preporuci Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, učenici predmetne nastave (5. – 8. razred osnovne škole) pratit će istu po modelu C – nastava na daljinu, od ponedjeljka, 26. do petka 30. travnja 2021. godine.
Učenici razredne nastave (1. – 4. razred osnovne škole) nastavljaju raditi po modelu A (nastava uživo), i to u jutarnjoj smjeni.
Molimo Vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 23. 4. 2021. 10:32

Odluka o odvijanju nastave online od 19. do 23. travnja / Didattica a distanza dal 19 al 23 aprile

VAŽNO!

Poštovani roditelji,

sukladno suglasnosti i preporuci Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, nastava  predmetne nastave (5. – 8. razred osnovne škole) odvijat će se po modelu C – nastava na daljinu, od ponedjeljka, 19. do petka 23. travnja 2021. godine.

Učenici razredne nastave (1. – 4. razred osnovne škole) nastavljaju pohađati nastavu po modelu A (nastava uživo), i to u jutarnjoj smjeni.

Molimo Vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama. 

_____________________________

IMPORTANTE!

Spettabili genitori, 

stando al consenso e alla raccomandazione della Task force della protezione civile della Città di Fiume, le lezioni per gli allievi delle classi superiori (V-VIII) saranno a distanza dal 19 al 23 aprile.

Gli allievi delle classi inferiori (I-IV) avranno le lezioni in presenza, nel turno mattutino. 

Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e facebook della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamenti.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 16. 4. 2021. 13:01

Odluka o odvijanju nastave online / Didattica a distanza

VAŽNO!

Poštovani roditelji,
 
sukladno suglasnosti i preporuci Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, nastava  predmetne nastave (5. – 8. razred osnovne škole) odvijat će se po modelu C – nastava na daljinu, počevši od ponedjeljka, 12. travnja 2021. godine.
 
Učenici razredne nastave (1. – 4. razred osnovne škole) nastavljaju pohađati nastavu po modelu A (nastava uživo), i to u jutarnjoj smjeni.
Molimo Vas da i dalje pratite obavijesti na mrežnoj i facebook stranici škole gdje ćemo izvijestiti o eventualnim daljnjim promjenama. 

_____________________________

IMPORTANTE!

Spettabili genitori, 
 
stando al consenso e alla raccomandazione della Task force della protezione civile della Città di Fiume, le lezioni per gli allievi delle classi superiori (V-VIII) saranno a distanza a partire da lunedì, 12 aprile.
Gli allievi delle classi inferiori (I-IV) avranno le lezioni in presenza, nel turno mattutino. 
Vi preghiamo gentilmente di seguire le pagine web e facebook della scuola dove vi informeremo tempestivamente qualora ci fossero ulteriori cambiamenti.
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 9. 4. 2021. 15:03

Odluka o odvijanju nastave online / Didattica a distanza

VAŽNO!

Dragi roditelji,

obavještavamo vas da je Stožer civilne zaštite Grada Rijeke, nastavno na zaprimljenu obavijest Stožera civilne zaštite PGŽ, usvojio odluku o odvijanju nastave online (model C) za učenike starijih razreda (5. – 8. razred) osnovnih škola u PGŽ od 22. ožujka do 1. travnja 2021.

Što se tiče razredne nastave (1.-4. razreda), nastava će se odvijati u školi u jutarnjoj smjeni.

S poštovanjem
_____________________________

IMPORTANTE!

Cari genitori,

in seguito alla notifica ricevuta dalla Direzione della Protezione Civile della Contea Litoraneo-montana, vi informiamo che la Protezione civile della Città di Fiume ha deciso che gli alunni delle classi superiori (V-VIII) delle scuole elementari della Contea Litoraneo-montana seguiranno dal 22 marzo all'1 aprile p.v. la Didattica a distanza (modello C).


Gli alunni delle classi inferiori seguiranno regolarmente le lezioni a scuola, nel turno mattutino.

Con stima

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 18. 3. 2021. 13:52

GLI OLOGRAMMI: Il futuro digitale è già il nostro presente?

Il futuro digitale è già il nostro presente? I nostri alunni hanno risposto a questa domanda in vari modi durante il laboratorio di video editing dove hanno imparato cosa sono gli ologrammi e hanno mostrato la loro creatività. Grazie a Viktoria Budan (VII) che ha messo insieme il video montaggio degli ologrammi che i suoi amici hanno creato e registrato. Vi sentite anche voi vicini ad un futuro molto prossimo?

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 8. 3. 2021. 15:32

Giornata delle magliette rosa / Dan ružičastih majica

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 2. 2021. 13:03

Gare scolastiche di Matematica

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 2. 2021. 12:56

Il carnevale

Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare a tante cose, ma al Carnevale no! Siamo fiduciosi che l’anno prossimo torneremo a vivercelo a pieni polmoni! Nel frattempo godetevi le nostre foto e provate un po’ a indovinare chi siamo…
 
 
Da se užanca ne zatare, Nicolini su i ove godine maškarama prepustili dio vlasti u školi...barem jedan dan! U nadi da ćemo druge godine moći zajedno napraviti tradicionalni maskenbal, šaljemo vam karnevalske osmijehe iz naše škole! Krepat ma ne molat!
 
  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 26. 2. 2021. 12:44

Come si è conclusa la celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza in rete? / Kako smo zaključili priču o Danima sigurnijeg interneta?

La nostra scuola ha celebrato con diverse attività la Giornata mondiale della sicurezza in rete. Abbiamo anche voluto capire quanto i nostri allievi fossero ferrati sull'argomento, quanto usassero Internet e quale fosse la loro consapevolezza in merito. La celebrazione della Giornata mondiale della sicurezza in rete si è conclusa con un paio di domande.

 

 

Priču o Danima sigurnijeg interneta zaključili smo, a kako drugo, nego s nekoliko pitanja. I doznali mnogo toga o našem odnosu s “mrežom svih mreža”.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 17. 2. 2021. 11:23

LE GARE SCOLASTICHE DI LINGUA ITALIANA

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 17. 2. 2021. 10:57

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SIGURNIJEG INTERNETA – 9.2.2021./ CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA IN RETE – 9/2/2021

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 5. 2. 2021. 10:58

Financijski izvještaji za 2020. godinu Vijest ima dokument u privitku

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/2015) objavljuje se godišnji financijski izvještaji OŠ-SE "San Nicolò" za 1.1.2020 - 31.12.2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Košuta Lerga  datum: 5. 2. 2021. 10:36

Obavijest - nastava u školi / Avviso - lezioni in presenza

Dragi roditelji,

obavještavamo vas kako od 1. veljače svi razredi, od 1. - 8., prate nastavu po Modelu A, odnosno u školi. Učenici starijih i IV.a razreda dolaze tako sljedećeg tjedna u školu u jutarnjoj smjeni, a oni mlađih razreda u popodnevnoj.

S poštovanjem

___________________________

Cari genitori,

vi informiamo che da lunedì 1/2 tutti gli alunni tornano a scuola e seguono le lezioni secondo il Modello A, cioè in presenza. Gli allevi delle sezioni superiori e della classe IVa iniziano seguendo il turno mattutino, mentre le sezioni inferiori seguono quello pomeridiano.

Con stima

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 28. 1. 2021. 08:46

OBAVIJEST: POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA / AVVISO: INIZIO SECONDO SEMESTRE

 

Dragi roditelji,

nastavno na zaprimljenu obavijest Stožera civilne zaštite PGŽ, obavještavamo vas kako je isti usvojio odluku o odvijanju nastave online (model C) za učenike starijih razreda (5. – 8. razred) osnovnih škola u PGŽ od 18. do 31. siječnja 2021.  

 

Što se tiče razredne nastave (1.-4. razreda), nastava će se odvijati u školi u jutarnjoj smjeni.

S poštovanjem

_____________________________

Cari genitori,

in seguito alla notifica ricevuta dalla Direzione della Protezione Civile della Contea Litoraneo-montana, vi informiamo che è stato deciso che gli alunni delle classi superiori (V-VIII) delle scuole elementari della Contea Litoraneo-montana seguiranno dal 18 al 31 gennaio p.v. la Didattica a distanza (modello C).

Gli alunni delle classi inferiori seguiranno regolarmente le lezioni a scuola, nel turno mattutino.

Con stima

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 12. 1. 2021. 12:47

UPISI U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2021./2022. / ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Vijest ima dokument u privitku

 In allegato potete trovare tutta la documentazione inerente le iscrizioni alla prima classe dell'anno scolastico 2021/2022.

U prilogu se nalazi cjelovita dokumentacija u vezi upisa u 1. razred osnovne škole za šk.god. 2021./2022.

*LE NOTIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, PER LA OŠ-SE "San Nicolò" SI TERRANNO DAL 25 AL 29 GENNAIO 2021.

*PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. za OŠ-SE "San Nicolò" ODRŽAT ĆE SE OD 25. DO 29. SIJEČNJA 2021.

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 8. 1. 2021. 19:49

Obavijest o prelasku na online nastavu za učenike viših razreda / Avviso-passaggio alla Didattica a distanza per gli alunni delle classi superiori Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, u privitku se nalazi obavijest o prelasku na online nastavu za učenike viših razreda. 

Spettabili, in allegato si trova l`avviso in riguardo al passaggio alla Didattica a distanza per gli alunni delle classi superiori.  

  :: opširnije :: 


objavio: Jelenić Toni  datum: 11. 12. 2020. 13:45

Početak nove nastavne godine / Il primo giorno di lezioni

Cari genitori,
 
speriamo che stiate tutti bene e che i bambini attendano con gioia il primo giorno di lezioni. Nella nostra scuola abbiamo dovuto prendere delle decisioni importanti riguardo all'inizio del nuovo anno scolastico e delle quali desideriamo mettervi al corrente. Si tratta di disposizioni di massima importanza che faranno riferimento alle modalità di lavoro accertate per l'anno scolastico 2020/2021 innanzitutto per tutelare la salute di tutti i nostri alunni durante la loro permanenza a scuola.
Le maggiori novità di quest'anno sono le seguenti:
- si lavora in due turni (al mattino e al pomeriggio)
- l'ora di lezione dura 40 minuti nelle sezioni inferiori e 35 in quelle superiori
- il programma del doposcuola viene organizzato solamente per la prima e la seconda classe.
Ed ora un messaggio importante per i nostri neoscolaretti!
Vi accoglieremo lunedì 7 settembre alle ore 18.00 a scuola, in compagnia di un solo genitore che dovrà indossare la mascherina. Voi, bambini, non avete l'obbligo di farlo.
Vi invitiamo a leggere attentamente i documenti in allegato.
 
Dragi roditelji,
 
bliži nam se početak nove nastavne godine. Nadamo se da ste svi dobro i da se djeca vesele povratku u školu. Želimo vas obavijestiti o važnim odlukama koje su donijete u našoj školi vezane uz početak nove školske godine i provođenje nastave u skladu s preporukama i mjerama nadležnih organa HZJZ-a i MZO-a u vrijeme pandemije koronavirusa. Zahtjevne odluke donijeli smo kako bismo odgovorno zaštitili zdravlje učenika tijekom boravaka u školskoj ustanovi.
Odluke su sljedeće:
- rad u dvije smjene: ujutro u 8.00, a poslijepodne u 13.30
- sat traje 40 minuta u mlađim razredima a 35 minuta u starijim
- osiguran produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda
Doček učenika prvog razreda je 7. rujna 2020. u 17 sati u prostorima školske zgrade. Učenici dolaze u pratnji jednog roditelja koji je obvezan nositi masku, a učenik nije.
U prilogu se nalaze važni dokumenti te vas molimo da ih pozorno proučite i razgovarate s djecom o dijelu koji se odnosi na učenike.
Znamo da ćete imati puno pitanja, briga i nedoumica, no na sve ćemo pronaći odgovor i rješenje uz malo vremena, strpljenja i tolerancije.
Važno je da razgovarate s djecom otvoreno i bez strahova, razmišljajte pozitivno i nadajmo se da ćemo sve prepreke uspješno savladati.
 
https://bit.ly/2Z2PCNe - Foglio informativo per i genitori (Ia-IVa)
https://bit.ly/3gVCwYm - Foglio informativo per i genitori (V-VIII)
 
https://bit.ly/2EUPYi3 - Obavijest roditeljima (1.b-4.b)
 
https://bit.ly/3gVzK5h - Indicazioni per gli alunni
https://bit.ly/31RFo4f - Upute za učenike
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 3. 9. 2020. 16:47

Obavijest / Avviso

Gentili alunni e genitori,

nella speranza che questo contatto vi trovi tutti in buona forma, desideriamo mettervi a conoscenza delle raccomandazioni pubblicate dall’Ente per la salute pubblica (Upute vrtići i škole) e del documento del Ministero per l’istruzione (Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID 19).

Si tratta di informazioni che in questi giorni sono oggetto del nostro lavoro e che stiamo cercando di adattare nel miglior modo possibile alle nostre esigenze e alle caratteristiche del nostro istituto, tenendo prima di tutto conto della sicurezza degli allievi e di tutti i dipendenti scolastici. Portate ancora un po’ di pazienza e nei prossimi giorni vi verranno fornite informazioni più dettagliate in merito.

Dragi učenici i roditelji,

nadamo se da ste svi dobro. Ovim Vas putem želimo upoznati s dva važna dokumenta, jedan od kojih je objavljen od strane HZJZ-a (Upute vrtići i škole) a drugi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID 19).

Radi se o informacijama temeljem kojih ovih dana pripremamo detaljnije preporuke vezane za rad naše škole, a s kojima ćete biti na vrijeme upoznati. Kao i uvijek, apsolutni prioritet nam je sigurnost učenika i djelatnika škole, stoga Vas molimo za još malo strpljenja.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%2029.8.2020.pdf

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 31. 8. 2020. 16:53

Poklon bon - Troškovi marende / Sussidio prediposito - Pagamento dei pasti Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,
u nastavku, u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke, informacije o POKLON-BONU UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKI PRIBOR U 2020./2021. i PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE I OBROKA U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU UČENICIMA OŠ U 2020./2021. GODINI.
 
Gentili genitori,
pubblichiamo di seguito le informazioni inerenti il sussidio predisposto dalla Città di Fiume per l'acquisto del materiale didattico nell'a.s. 2020/2021 e il pagamento dei pasti (merenda e pranzo al doposcuola) nella scuola elementare.
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 15. 7. 2020. 10:42

Nabavka udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike / L'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

za školsku 2020./2021. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH osiguralo je sredstva za nabavku udžbenika obveznih i izbornih predmeta za sve učenike.

Škola će provesti  postupak nabavke udžbenika, tako da će učenike na početku školske godine dočekati udžbenici za sve predmete.

Sukladno članku 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SDŠ (NN. br. 116/18) objavljujemo Popis odobrenih drugih obrazovnih materijala, prikazanih po razredima, koji su odabrali učitelji i koji se nalazi u privitku.

Molimo vas da pratite obavijesti na web stranici škole.

 

Spettabili genitori,

per l'anno scolastico 2020/2021 il Ministero della scienza e dell'istruzione della Repubblica di Croazia ha assicurato i mezzi finanziari per l'acquisto dei libri di testo per le materie obbligatorie e opzionali per tutti gli alunni.

La scuola si premurerà ad eseguire la procedura d'appalto per l'acquisto dei libri di testo in modo che tuttti gli alunni all'inizio dell'anno scolastico abbiano i manuali necessari.

In base all’articolo 16 della Legge sui libri di testo e  altro materiale didattico per le SE e SMS pubblichiamo l’elenco del materiale sussidiario, scelto dagli insegnanti che si trova in allegato.

Preghiamo gentilmente tutti i genitori di seguire attentamente la pagina web della scuola per ulteriori informazioni in merito.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 14. 7. 2020. 10:22

Roditeljski sastanak / Riunione di genitori

Poštovani roditelji budućeg prvog B razreda,

pozivamo Vas da dođete u školu na roditeljski sastanak dana 29.06.2020. u 18,00 sati.

Ester Bakotić- Šepić, psiholog

 

Gentilissimi genitori della futura prima A classe,

Vi invitiamo a venire a scuola il 29 giugno 2020 alle ore 17,00 per completare il processo d'iscrizione di vostro/a figlio/a per l'anno scolastico 2020/2021.

Ester Bakotić- Šepić, psicologa

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 24. 6. 2020. 15:37

Iscrizioni alla scuola media / Upisi u srednju školu Vijest ima dokument u privitku

Spettabili genitori dell'ottava classe,

vi preghiamo gentilmente di prendere atto delle informazioni riguardanti le iscrizioni alla scuola media nell'anno scolastico 2020/2021.

Poštovani roditelji osmoga razreda,

molimo vas da uzmete u obzir najnovije informacije u vezi s upisom u srednju školu za školsku godinu 2020./2021.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 12. 6. 2020. 15:49

Integrazioni / Nadopune Vijest ima dokument u privitku

Integrazioni alle indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Nadopune uputa HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 9. 6. 2020. 09:29

Izborna nastava / Materia opzionale - razredna nastava / insegnamendo di classe Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji učenika razredne nastave, u prilogu se nalazi dopis  Ministarstva znanosti i obrazovanja vezan uz Učenje stranog jezika i izborne programe u osnovnim školama. Ljubazno Vas molimo da se upoznate s njegovim sadržajem. 
 
Gentili genitori di alunni dell'insegnamento di classe. Vi preghiamo di leggere la lettera del Ministero della pubblica istruzione legato all'insegnamento delle lingue straniere e delle materie opzionali, e di prenderne atto.
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 4. 6. 2020. 12:20

Izborna nastava / Materia opzionale

Poštovani roditelji, podsjećamo Vas da su za eventualni ispis učenika iz izborne nastave na snazi sljedeće odredbe:
Gentili genitori, vi ricordiamo che per l'eventuale ritiro da una materia opzionale sono in vigore le seguenti disposizioni: 
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
Čl. 27
(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.
(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 4. 6. 2020. 12:12

Integrazioni / Nadopune Vijest ima dokument u privitku

Integrazioni alle indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica.

Nadopune uputa HZJZ.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 5. 2020. 12:41

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo / Le indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica

Dragi roditelji,
 
U nastavku se nalaze upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezane za rad predškolskih ustanova i razredne nastave, koje se primjenjuju od 25. svibnja 2020. godine.
 
Molime sve roditelje da ih pažljivo prouče.
 
Gentili genitori,
 
pubblichiamo in seguito le indicazioni dell'Ente per la sanità pubblica legate al funzionamento degli istituti prescolari e dell'insegnamento di classe, riguardanti il possibile rientro a scuola a partre dal 25 maggio.
 
Preghiamo tutti i genitori di leggerle con attenzione.
 

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave od 25. svibnja 2020. – Škola za život

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 21. 5. 2020. 10:39

Iscrizioni nella prima classe / Upis djece u prvi razred

Gentili genitori,
pubblichiamo di seguito alcune importanti informazioni riguardanti le iscrizioni nella prima classe per l'anno scolastico 2020/2021.
 
Poštovani,
u nastavku tekst Uprave za odgoj i obrazovanje vezan uz upise djece u prvi razred osnovne škole. 

 

Poštovane, poštovani,

vezano uz upite o nastavku upisa djece u prvi razred osnovne škole obavještavamo vas da se aktivnosti oko upisa djece u 1. razred osnovne škole od 11. svibnja 2020. provode liječnički pregledi djece prema uputama HDŠSM i HZJZ, o čemu su obaviješteni svi osnivači i sve osnovne škole.

 

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika zbog upisa u prvi razred, koji provode Stručna povjerenstva škola i ureda nadležnih za obrazovanje, za sada se još neće provoditi.

 

Upute za način i vrijeme njihova provođenja škole i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje te Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dobit će kada o tome budu donesene potrebne odluke.

 

Ministarstvo je pokrenulo žurne izmjene Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava gdje je postupak upisa u prvi razred osnovne škole reguliran, a u kontekstu izvanredne situacije pandemije koronavirusa.

 

S poštovanjem,

Uprava za odgoj i obrazovanje

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 14. 5. 2020. 11:25

Majčin dan Vijest ima dokument u privitku

Učenici 3.b razreda za obradovali svoje mame!
Poklonili su joj pjesmu te cvijet od iskorištenih materijala i tako pokazali svoju ekološku osviještenost!! 💚

                                                                                                  

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 11. 5. 2020. 17:40

Provedbeni plan otvaranja škole Vijest ima dokument u privitku

Provedbeni plan otvaranja škole 11. svibnja za učenike razredne nastave nalazi se u privitku. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 7. 5. 2020. 15:17

Počinju sistematski pregledi u školskoj ambulanti Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji,
u privitku pogledajte službene obavijesti kako bi znali na koji način ćete nam dolaziti na preglede. 
Lijep pozdrav
 
  Doc.dr.sc. Tatjana Čulina dr.med.
Odjel školske i sveučilišne medicine
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 7. 5. 2020. 12:19

Notifica per i genitori - rientro parziale 11/05 / Obavijest roditeljima - djelomično otvaranje škole 11.05. Vijest ima dokument u privitku

Custodia dei bambini di età prescolare e degli allievi che frequentano l’insegnamento di classe

Gentili genitori,

dall’11 maggio verrà assicurato nelle istituzioni scolastiche un rientro parziale degli allievi che frequentano l’insegnamento di classe e che soddisfano i criteri per l’inizio delle lezioni (allievi dell’insegnamento di classe, aventi entrambi i genitori impiegati, non aventi malattie croniche o gravi lesioni corporee/motorie).

La permanenza negli asili e nelle scuole può rappresentare un potenziale e maggiore rischio di infezione da COVID-19 di quanto lo sia la permanenza a casa, soprattutto se i coinquilini sono coinvolti in faccende quotidiane tali da permettergli di evitare rigorosamente le situazioni a rischio di infezione da COVID-19.

Stando alle indicazioni dell’Ente croato per la sanità pubblica (HZJZ), si raccomanda “DI RIMANERE A CASA QUALORA FOSSE POSSIBILE. INOLTRE INCORAGGIAMO A FARLO QUANDO È POSSIBILE ASSICURARE LA CUSTODIA DEI BAMBINI, ONDE EVITARE CHE IL NUMERO DI QUELLI CHE VERRANNO NEGLI ASILI E NELLE SCUOLE SIA TALE DA NON PERMETTERE IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO. VISTO E CONSIDERATO CHE LA DIDATTICA A DISTANZA CONTINUA, INCORAGGIAMO AD USUFRUIRNE IN TUTTE LE SITUAZIONI CHE RENDANO TALE SCELTA POSSIBILE”.

Sottolineiamo che le aule adibite all’insegnamento di classe presso la nostra scuola sono di dimensioni piccole, e per questo motivo-in ottemperanza alle disposizioni di distanziamento fisico nella misura raccomandata di 2 metri-sarà possibile realizzare solo la presenza di un insegnante e due fino a tre allievi (il che non corrisponde ai 9 raccomandati dal Ministero). Ciò vuol dire che non saremo in grado di garantire l’ottemperanza alle misure di sicurezza nel caso in cui venisse a scuola un numero elevato di allievi.

Inoltre, ai sensi delle indicazioni emanate dalla Città di Fiume, siamo stati informati che le sopraccitate misure non potranno essere rispettate se verranno a scuola tutti gli allievi iscritti.

Abbiamo provveduto pure ad informare il Ministero competente riguardo a tutto quanto detto finora.

Inoltre, stando alle soprannominate raccomandazioni del Ministero, si raccomanda la permanenza a casa di tutti i bambini e dipendenti della scuola affetti da malattie croniche (respiratorie, cardiovascolari, diabete, patologie maligne, immunodeficienza, bambini con gravi lesioni corporee/motorie) come pure di quei bambini i cui genitori/tutori o coinquilini sono affetti da una di queste.

Più avanti citiamo le disposizioni delle indicazioni per la prevenzione e la lotta contro l’epidemia da COVID-19 per le istituzioni di istruzione prescolare e scolare nonché le istituzioni in cui è assicurata la possibilità di custodia dei bambini di fascia prescolare e scolare (frequentanti l’insegnamento di classe), e che riguardano l’organizzazione dell’arrivo e dell’allontanamento da scuola, la ricreazione e la collaborazione con i genitori. Vi invitiamo a leggerle attentamente e di prestare particolare attenzione ai documenti in allegato (Indicazione per la prevenzione e la lotta contro l’epidemia da COVID-19 e le indicazioni del Ministero per la Scienza e l’Istruzione).

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ARRIVO A SCUOLA E DELL’ALLONTANAMENTO NONCHÉ DELLE RICREAZIONI DEGLI ALLIEVI

 1. Gli allievi arrivano a scuola possibilmente accompagnati sempre dallo stesso genitore/tutore. Quest’ultimo non deve rientrare nella categoria delle persone a rischio ai sensi delle raccomandazioni dell’Ente croato per la sanità pubblica (non deve superare i 65 anni di età). Inoltre, qualora ciò fosse possibile, si dovrebbe trattare di una persona che è coinquilina del bambino.
 2. Il genitore/tutore accompagna il bambino a scuola sempre alla stessa ora, concordata in modo preciso.
 3. Il genitore/tutore non entra nell’edificio ma affida il bambino all’ingresso, mantenendo la distanza di al minimo 2 metri rispetto agli altri genitori, insegnanti e bambini. Allo stesso modo viene organizzato pure l’allontanamento dall’edificio scolastico.
 4. Una volta entrato a scuola, il bambino calza le ciabatte, toglie la giacca e lava le mani con acqua e sapone, prima di entrare in aula.
 5. Le lezioni delle varie sezioni non iniziano tutte alla stessa ora, bensì a distanza di 10 minuti. Stando a ciò, non appena si disporrà della lista di tutti i bambini che frequenteranno le lezioni a scuola, verrà stilato un orario di arrivi e allontanamenti per ogni singola sezione. Tale orario sarà parte integrante del Piano di attuazione della riapertura della Scuola.
 6. Le ricreazioni di 5 minuti tra un’ora di lezione ed un’altra si trascorreranno nelle aule o nei posti adibiti allo svolgimento delle lezioni.
 7. La ricreazione di 15 minuti, nel corso della quale gli allievi mangiano la merenda, si trascorrerà nelle rispettive aule dove verrà portato il cibo pronto per esser consumato.
 8. Le modalità di organizzazione del pranzo verranno elaborate dettagliatamente nel Piano di attuazione della riapertura della Scuola.

COLLABORAZIONE CON I GENITORI

 1. Le riunioni dei genitori e i colloqui individuali (le informazioni) si terranno esclusivamente a distanza.
 2. Prima di far rientrare il bambino a scuola, il genitore dovrà firmare una Dichiarazione comprovante: lo stato di salute del figlio (assenza di sintomi e piena salute, il fatto che non rientri nella categoria a rischio), il fatto che entrambi i genitori sono impiegati e la conoscenza di tutte le indicazioni dell’Ente croato per la sanità pubblica (HZJZ).
 3. Si ribadisce ai genitori la necessità assoluta di misurare al bambino ogni mattina la febbre, e in caso di quest’ultima di non portare assolutamente il bambino a Scuola bensì di avvisare il medico.
 4. In caso di altri dubbi, il genitore provvederà a contattare il proprio medico di famiglia.
 5. I genitori devono rispettare le indicazioni sull’organizzazione delle lezioni, accompagnare il bambino a scuola e venirlo a prendere negli orari concordati, in modo da evitare il contatto con altri bambini/genitori.
 6. Se in autoisolamento o in presenza si sintomi di COVID-19, il genitore/tutore non deve avvicinarsi nemmeno ai vani esterni della Scuola.
 7. I genitori non entrano nell’edifico scolastico, non si radunano e non si trattengono nel cortile.

________________________________________________________________

Zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu

Poštovani roditelji,

Od 11. svibnja u školama će biti osiguran djelomični povratak učenika koji pohađaju razrednu nastavu i koji udovoljavaju kriterijima za početak nastave (učenici razredne nastave, s oba zaposlena roditelja, koji nemaju kroničnih bolesti i značajnih tjelesnih/motoričkih oštećenja).

Boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19.

Po preporukama HZJZ-a preporuča se „OSTANAK KOD KUĆE KADA JE TO MOGUĆE. TAKOĐER POTIČEMO OSTANAK KOD KUĆE SVE DJECE ZA KOJU SE TO MOŽE OSIGURATI, S OBZIROM DA BROJ DJECE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA MOŽE BITI TAKAV DA SE MJERE FIZIČKOG RAZMAKA U TIM KOLEKTIVIMA NEĆE MOĆI POŠTOVATI. BUDUĆI DA ĆE SE NASTAVA NA DALJINU I DALJE ODRŽAVATI, POTIČEMO NASTAVAK OBRAZOVANJA DJECE RAZREDNE NASTAVE OD KUĆE, U SVIM SITUACIJAMA KAD JE TO MOGUĆE“.

Napominjemo da kao škola raspolažemo učionicama za razrednu nastavu malih razmjera te je u znatnom broju istih, poštivajući preporučenu distancu od 2 m, moguće ostvariti boravak jedne učiteljice i dva do tri učenika (za razliku od 9 preporučenih od strane uputa Ministarstva), što znači da nećemo biti u mogućnosti poštivati sigurnosne mjere i zbrinuti veći broj učenika ukoliko se javi potreba za tim. Također, uputom od strane Grada Rijeke obaviješteni smo kako i oni smatraju da navedene sigurnosne mjere neće biti moguće poštovati ako dođu sva upisana djeca. O prethodno navedenom smo također pisanim putem obavijestili i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nadalje, iz navedenih Uputa Ministarstva, preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

U nastavku izdvajamo odrebe iz Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, a koje se odnose na organizaciju dolaska u školu i odlaska iz škole te učeničkih odmora i suradnje s roditeljima. Molimo Vas da ih pažljivo proučite, a posebnu pozornost posvetite dokumentima u privitku ovog dopisa (Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 i upute MZO-a).

ORGANIZACIJA DOLASKA U ŠKOLU I ODLASKA IZ ŠKOLE TE UČENIČKIH ODMORA

 1. Učenike u školu dovodi/odvodi po mogućnosti uvijek isti roditelj/skrbnik. To ne smije biti osoba koja je u riziku obzirom na preporuke HZJZ (koja nije starija od 65 godina). Također, kad god je moguće, to treba biti osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom.
 2. Roditelj/skrbnik dovodi učenika u školu uvijek u isto, točno dogovoreno vrijeme.
 3. Roditelj/skrbnik ne ulazi u ustanovu već predaje dijete na ulazu, pri čemu zadržava distancu od najmanje 2 metra u odnosu na ostale roditelje, učitelja i djecu. Na isti način organizira se i odlazak učenika iz Škole.
 4. Po ulasku u Školu dijete obuva papuče, skida jaknu i pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u učionicu.
 5. Razredni odjeli/skupine ne počinju s nastavom u isto vrijeme već u intervalima s razmakom od 10 minuta. U skladu s tim, po zaključenju ukupnog popisa učenika za koje će se nastava održavati u Školi, izradit će se raspored dolaska i odlaska za svaki pojedini razred/skupinu. Raspored će biti sastavni dio Provedbenog plana otvaranja škole.
 6. Mali odmori između satova provodit će se u učionici ili na mjestu održavanja nastave.
 7. Veliki odmor tijekom kojeg učenici marendaju provodit će se u učionici gdje će se učenicima dostaviti hrana koja je pripremljena za konzumaciju.
 8. Način organizacije ručka detaljno će se razraditi u Provedbenom planu otvaranja Škole.

SURADNJA S RODITELJIMA

 1. Roditeljski sastanci i informacije odvijaju se isključivo na daljinu.
 2. Prije uključivanja učenika u Školu roditelj će potpisati Izjavu da dijete nema simptoma i nije bolesno, odnosno da nije u riziku, te da se radi o djetetu s oba zaposlena roditelja, te da je upoznat s uputama HZJZ u cjelini.
 3. Roditeljima je potrebno posebno napomenuti da je neophodno svako jutro izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta, te u slučaju povišene temperature nikako ne dovesti dijete u Školu i kontaktirati liječnika.
 4. U slučaju ostalih dvojbi roditelj će kontaktirati svog nadležnog obiteljskog liječnika.
 5. Roditelji trebaju poštivati upute o organizaciji nastave, dovoditi dijete u školu i odvoditi ga  u točno dogovoreno vrijeme kako bi se izbjegao kontakt s drugom djecom/roditeljima.
 6. Roditelj/skrbnik ne smije dolaziti niti u vanjske prostore Škole ako je u samoizolaciji ili ima neki od simptoma COVID-a 19.
 7. Roditelji ne ulaze u Školu niti se okupljaju i zadržavaju u školskom dvorištu.
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 5. 5. 2020. 10:05

Dan planeta Zemlje Vijest ima dokument u privitku

Učenici 3.b razreda obilježili su Dan planeta Zemlje te izradili edukativne plakate. Svim ljudima savjetuju: “Ne koristite plastične vrećice jer se one razgrađuju više od 100 godina. Koristite platnene vrećice ili košarice. Vrećice koje još uvijek imate upotrijebite više puta! Zemlja nam je dala dom. A što smo mi njoj?” 🌏♻️💚🌏♻️💚

Njihove uratke pogledajte u privitku. 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 4. 2020. 14:33

Nastava na daljinu – anketni upitnik za roditelje / Didattica a distanza – questionario per i genitori

Poštovani roditelji,
ovim se anketnim upitnikom ispituju vaši stavovi i mišljenje vezani za situaciju s koronavirusom i učenjem i nastavom na daljinu. Anketni upitnik je anoniman i nije ga potrebno potpisivati.
Hvala Vam na Vašim iskrenim mišljenjima i stavovima, suradnji i izdvojenom vremenu!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8_BnEq1oegB6UPgwBZKsG5MyFoQ0v9Z06o3eBcV9GjM6eJA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Gentili genitori,

con il presente questionario si intende sottoporre a esame quelle che sono le vostre opinioni legate alla situazione di emergenza che stiamo vivendo (dovuta al coronavirus) e la didattica a distanza.
Il questionario è anonimo e non bisogna apporvi nessuna firma.
Ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità e la vostra sincerità!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ZSbY2UvqIsokK63aD8imJd7ArGyY5EaSi2OAcBZeqYJi0w/viewform?vc=0&c=0&w=1

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 22. 4. 2020. 11:35

Vrednovanje na daljinu-informacije za roditelje / Valutazione a distanza - informazioni per i genitori Vijest ima dokument u privitku

In allegato il documento riguardante la valutazione a distanza.

U privitku se nalazi dokument o vrednovanju na daljinu.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 8. 4. 2020. 11:14

Savjeti naše doktorice Vijest ima dokument u privitku

U privitku pogledajte jednu zanimljivu prezentaciju!

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 7. 4. 2020. 11:13

Preporuke Vijest ima dokument u privitku

U PRIVITKU POGLEDAJTE PREPORUKE O ORGANIZACIJI RADNOGA DANA UČENIKA TIJEKOM ODRŽAVANJA NASTAVE NA DALJINU.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 27. 3. 2020. 13:10

Budući prvaši / Futura prima classe

Poštovani roditelji budućih prvaša,


obavještavamo vas da za sada odgađamo sistematske preglede vaše djece u školskim ambulantama. Molimo vas da pratite obavijesti na stranicama škole preko kojih ćete na vrijeme dobiti obavijest o novom terminu sistematskog pregleda. 


Radujemo se našem susretu. 


Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.

Specijalist školske medicine

Školska ambulanta Zamet

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 25. 3. 2020. 19:52

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI IN PRIMA CLASSE / UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

O novim rokovima rasporeda pregleda i testiranja obavijestiti ćemo roditelje školskih obveznika na web stranici škole.

 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI IN PRIMA CLASSE

Da lunedì 16 marzo 2020, tutte le attività relative all'iscrizione dei bambini nella prima elementare della scuola elementare saranno sospese.

Le scuole elementari e le istituzioni sanitarie non effettueranno, fino al 4 maggio 2020, il processo di determinazione dello stato psicofisico dei bambini per l'iscrizione alla prima elementare della scuola elementare.

Informeremo i genitori dei futuri scolaretti sul sito web della scuola in merito al nuovo orario di visita sistematica e test di maturità scolastica.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 3. 2020. 11:28

Psihičko zdravlje / La salute mentale

"Psihičko zdravlje jednako je važno poput fizičkog i o njemu valja voditi računa jednako kao o prevenciji zaraze virusom. Drugim riječima, briga za psihičko zdravlje mora biti jednaka onoj da su nam ruke čiste." Zanimljiv intervju s psihologinjama dr.sc. Gordanom Kuterovac Jagodić, predstojnicom Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te prof.dr.sc. Natašom Jokić Begić, profesoricom na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju, o tome kako sačuvati svoje psihičko zdravlje u iznimnim uvjetima možete pročitati na sljedećoj poveznici - Psihologinje s Filozofskog dale su nam 6 savjeta kako izdržati u kući

"La salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica, e dovrebbe essere presa in considerazione proprio come prevenire un'infezione da virus. In altre parole, la cura della salute mentale deve essere la stessa di mantenere le nostre mani pulite." Intervista interessante con psicologi Ph.D. Gordana Kuterovac Jagodić, Capo del Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Lettere e Scienze Sociali a Zagabria e Prof. Ph.D. Nataša Jokić Begić, professore presso il Dipartimento di Psicologia della salute e clinica, su come preservare la tua salute mentale in condizioni eccezionali si trova al seguente link: gli psicologi della filosofia ci hanno dato 6 consigli per rimanere a casa 

                                                 Psihologica Ester Bakotić Šepić

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 23. 3. 2020. 11:24

Le lezioni a distanza / Nastava na daljinu

Gentili alunni e genitori,

domani iniziamo con le lezioni a distanza.
Gli allievi delle classi inferiori sono stati informati dai loro insegnanti sulle modalità di lavoro.
Per quanto riguarda le sezioni superiori, seguiremo l’orario regolare delle giornate. Domani, quindi, troverete nelle aule virtuali i materiali delle materie che di solito avete il lunedì. Se ci dovessero esserci problemi tecnici, troveremo modi alternativi per farvi avere tutto quello di cui avete bisogno.
Un grande IN BOCCA AL LUPO a tutti noi!

Dragi učenici i roditelji,

sutra krećemo s nastavom na daljinu.
Učenici nižih razreda upoznati su od strane svojih učitelja o rasporedu sati i načinima rada.
Što se tiče učenika viših razreda, raspored po kojem ćemo raditi jest onaj redovni. Sutra ćete, dakle, u virtualnim učionicama pronaći materijale za one predmete koje inače imate ponedjeljkom. Ukoliko naiđemo na tehničke poteškoće, pronaći ćemo alternativne načine da materijali stignu do vas!
SRETNO nam svima!

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 15. 3. 2020. 21:59

Istruzioni / Upute Vijest ima dokument u privitku

Gentili genitori,

da lunedì 16 marzo le lezioni si svolgeranno a distanza (in allegato trovate le indicazioni del Ministero della Scienza e dell’Istruzione).

Ai sensi della raccomandazione del suddetto Ministero, i bambini i cui genitori non riescono a trovare una soluzione alternativa verranno accolti a scuola.
Allo stesso modo, stando alla raccomandazione del Dipartimento per l’Istruzione della Città di Fiume, nostro ente fondatore, bisogna tener presente che tale opzione andrebbe usata il meno possibile, in modo da ridurre al minimo la possibilità di diffusione del virus e quindi fare in modo che il pacchetto di misure promosso dal Governo croato sortisca gli effetti desiderati.
Con la stessa decisione del Governo vengono interrotte tutte le attività, progetti e programmi di solito organizzati, incluso il servizio del doposcuola.

Dimostriamo di essere responsabili e aiutiamo gli uni agli altri.

Grazie.

 

Poštovani roditelji,

od ponedjeljka, 16. ožujka 2020., obustavlja se nastava u školi i kreće nastava na daljinu (više informacija u privitku-dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja).

Napominjemo da će, sukladno preporuci Ministarstva, djeca čiji roditelji nemaju mogućnost alternativnog zbrinjavanja biti prihvaćena u školi.
Isto tako preporuka Odjela za školstvo Grada Rijeke, našeg osnivača, je da se ta mogućnost koristi u čim manjoj mjeri kako bi se rizik prenošenja virusa smanjio na najmanju moguću mjeru, odnosno kako bi mjera Vlade RH imala maksimalan mogući učinak.
Istom Odlukom Vlade obustavljaju se sve aktivnosti, projekti i programi koji se inače provode u školama, uključujući i produženi boravak.

Pokažimo odgovornost i pomognimo jedni drugima.

Hvala.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 13. 3. 2020. 14:36

Avviso / Obavijest Vijest ima dokument u privitku

Gentili genitori,

in questi giorni stiamo vivendo una situazione poco piacevole e siamo tutti fortemente condizionati dall’emergenza coronavirus e dalle notizie che ci assalgono da ogni lato.
Stiamo organizzando tutti i passaggi richiesti dal Ministero (come potete leggere nell’allegato). Vi preghiamo di seguire le pagine web e fb della scuola, dove vi informeremo tempestivamente di ogni cambiamento.

Grazie

 

Poštovani roditelji,

ovih se dana nalazimo u nezavidnoj situaciji i svi smo pod velikim pritiskom vezano za situaciju s virusom COVID-19.
Ovim Vas putem želimo izvijestiti da vršimo sve pripreme sukladno dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja (u privitku). Molimo Vas da redovito pratite web i facebook stranicu škole gdje ćemo vas pravovremeno obavještavati o svemu.

Hvala

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 12. 3. 2020. 20:06

Savjeti / Consigli

Nekoliko savjeta i preventivnih mjera 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Oq5BqDB6Y

Ecco a voi alcuni consigli su come affrontare l'emergenza coronavirus.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-no794OemE

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 25. 2. 2020. 21:25

Fiume - Capitale europea della cultura / Rijeka - Europska prijestolnica kulture Vijest ima dokument u privitku

Si avvicina la data in cui la nostra città diventerà ufficialmente Capitale europea della cultura. Vi inoltriamo in questo senso l'invito a partecipare a una delle numerose manifestazioni che si terranno sabato, 1/2/2019.

Bliži se dan kad će naša Rijeka i službeno postati Europska prijestolnica kulture. Proslijeđujemo Vam stoga poziv da se pridružite jednoj od mnogobrojnih manifestacija koje će se održati u subotu, 1. veljače 2019. Vidimo se!

https://rijeka2020.eu/

 
 
  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 19. 1. 2020. 19:23

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 / UPISI U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

In allegato potete trovare tutta la documentazione inerente le iscrizioni alla prima classe dell'anno scolastico 2020/2021.

U prilogu se nalazi cjelovita dokumentacija u vezi upisa u 1. razred osnovne škole za šk.god. 2020./2021.

 

*LE NOTIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021, PER LA OŠ-SE "San Nicolò" SI TERRANNO DAL 27 AL 31 GENNAIO 2020, DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00.

*PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. za OŠ-SE "San Nicolò" ODRŽAT ĆE SE OD 27. DO 31. SIJEČNJA 2020., OD 8:00 DO 18:00 SATI.

 

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 16. 1. 2020. 10:17

eTwinning projekt- Razglednica moga zavičaja

Učenici 2. b razreda uključeni su u eTwinning projekt - Razglednica moga zavičaja.

Tijekom prvog polugodišta istraživali smo naš zavičaj - proučavali promjene u prirodi tijekom jeseni, upoznali glavne kulturne ustanove, oslikavali simbole grada Rijeke, prošetali glavnom gradskom šetnicom, fotografirali, slikali i stvarali.

Osmislili smo i naslikali deset razglednica s motivima grada Rijeke i poslali ih na adrese naših novih prijatelja širom Republike Hrvatske.

Na našu adresu stigle su razglednice iz Zagreba, Splita, Bakra, Ogulina i Velike Gorice.

Tijekom mjeseca studenog i prosinca stvarali smo naše e -razglednice i e- čestitke koje smo poslali elektronskim putem.

No, razglednice šaljemo i jedni drugima. Učenici pošalju razglednicu iz grada kojeg posjete pa i na taj način upoznajemo Republiku Hrvatsku.

          

  

  :: opširnije :: 


objavio: Bojana Lanča  datum: 7. 1. 2020. 19:14

Čitajmo najmlađima

Gabriela Šupica, učenica 2. b razreda gostovala je tijekom prosinca u DV Gardelin  te svojim vrtićkim prijateljima pročitala priču Šumska plesna ekipa koju je samostalno napisala i ilustrirala. 

U prekrasnom čitalačkom kutiću dječjeg vrtića ponosno je pokazala vlastite ilustracije i upoznala ih s dogodovštinama djevojčice Eme koja pršti od plesačke energije i želje za pokretom.

U  životu se sve može postići​ ako to jako želiš i ako se jako potrudiš-  poruka je koju je Gabriela prenijela mališanima koji su je sa zanimanjem slušali.

  :: opširnije :: 


objavio: Bojana Lanča  datum: 20. 12. 2019. 20:38

Nadoknada dana provedenih u štrajku/ Recupero delle giornate di sciopero

Odluka o trajanju odmora učenika OŠ i SŠ u primorsko goranskoj županiji u školskoj 2019./2020. godini. 

Decisione sulle vacanze degli alunni delle SE e SMS nella contea litoraneo montana.

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Vijesti/2019/Strajk2019/Nadoknada-po-zupanijama//VIII%20Primorsko-goranska%20zupanija%20-%20Nadoknada%20nastavnih%20dana%20zbog%20strajka.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 19. 12. 2019. 13:54

Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Poštovani roditelji,

slijedom naknadne obavijesti zaprimljene od HAKOM-a, upućujemo Vas da su njihove publikacije vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj "Kako zaštiti djecu na internetu" je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss .

S poštovanjem,

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 18. 12. 2019. 20:10

Dabar 2019

Učenici 2., 3. i 4. b razreda naše škole sudjelovali su na informatičkom natjecanju Dabar. Ostvarili su odlične rezultate te im ovim putem želimo još jednom čestitati na uspjehu. Posebne čestitke našoj učenici 4. b razreda, Hristini Janković, koja je s ostvarenim bodovima ušla u 10% najboljih učenika u Republici Hrvatskoj.

Bravo za sve!

       

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 17. 12. 2019. 13:39

Giornata del miele / Medni dan

Gli alunni della Ia e Ib hanno celebrato la giornata del miele. Hanno ascoltato con attenzione diverse storie sulla lavorazione del miele, sulla vita delle api e non solo, hanno anche assaggiato e portato a casa un barattolo di miele squisito.

Učenici 1.a i 1.b razreda obilježili su školski medni dan. Uz zanimljive priče, pitalice o pčelama i medu nagradili smo se ukusnim i slasnim medom.  

    

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 13. 12. 2019. 18:32

NAŠA PRVA KNJIGA Vijest ima dokument u privitku

Dana 26. rujna 2019. godine u Karlovcu iz ruku književnice Sanje Pilić, Gabriela Šupica, učenica 2. b razreda primila je svoju prvu tiskanu knjigu.

Njezina slikovnica „Šumska plesna ekipa“ osvojila je prvu nagradu na natječaju „Moja prva knjiga“ kojeg organizira Udruga Kalibra iz Karlovca. Natječaj je pod pokroviteljstvom Ministrstva znanosti i obrazovanja, a sastoji se u pisanju i ilustriranju priče.

Pohvala Gabrieli i njezinoj mentorici Bojani Lanča.

        

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 4. 10. 2019. 08:56

LABORATORI PER I PRESCOLARI - RADIONICE ZA PREDŠKOLCE

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 28. 9. 2019. 12:38

Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT

Le insegnanti della nostra scuola hanno partecipato a tre laboratori e hanno imparato come includere nell'insegnamento, in un modo giocoso e divertente, le attività di codifica e il pensiero algoritmico.

Provate a giocare pure voi! Buon divertimento!

Tri naše učiteljice su kroz tri radionice stjecale znanja o uključivanju kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.

Uratke naših učenika i njihovih mentorica možete pogledati i zaigrati preko dolje navedenih linkova.

Želimo vam dobru zabavu!

https://scratch.mit.edu/projects/325739167/  https://scratch.mit.edu/projects/325739167/  https://scratch.mit.edu/projects/319471209/

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 13. 9. 2019. 21:25

La prima giornata / Prvi dan škole

Per gli alunni delle prime classi (sezione a e b), le lezioni iniziano lunedì 9. settembre 2019 alle ore 10.30.

Per gli altri alunni (II -VIII classe) le lezioni iniziano lunedì 9. settembre 2019 alle ore 8.30.

 

Za prvašiće (I.a i I.b razreda) nastava počinje u ponedjeljak, 9. rujna 2019. u 10.30.

Za ostale učenike (II-VIII razreda) nastava počinje u ponedjeljak 9. rujna 2019. u 8.30.

  :: opširnije :: 


objavio: MARIJA POKOS  datum: 3. 9. 2019. 12:10
» Arhiva naših vijesti    
 Tražilica

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Škola/Scuola
 • MZOŠ
 • AZOO
 • NCCVO
 • La Voce del popolo

preskoči na navigaciju