2019-09-13 21:25:19

Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT

Le insegnanti della nostra scuola hanno partecipato a tre laboratori e hanno imparato come includere nell'insegnamento, in un modo giocoso e divertente, le attività di codifica e il pensiero algoritmico.

Provate a giocare pure voi! Buon divertimento!

Tri naše učiteljice su kroz tri radionice stjecale znanja o uključivanju kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.

Uratke naših učenika i njihovih mentorica možete pogledati i zaigrati preko dolje navedenih linkova.

Želimo vam dobru zabavu!

https://scratch.mit.edu/projects/325739167/  https://scratch.mit.edu/projects/325739167/  https://scratch.mit.edu/projects/319471209/

Sono tre le insegnanti della nostra scuola (Tašana Bobanović, Dijana Jurčić - Bakarčić e Bojana Lanča) che l'anno scorso hanno partecipato all'aggiornamento professionale nell'ambito del progetto Erasmus+ intitolato ”Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT”, coordinato dal Dipartimento di informatica della Facoltà  di Formazione dell'Ateneo fiumano e dall'Agenzia per l'educazione e la formazione.

Le maestre hanno partecipato a tre laboratori e hanno imparato come 
includere nell'insegnamento, in un modo giocoso e divertente, le attività di codifica e il pensiero algoritmico.
L'anno scorso gli alunni utilizzavano il computer per lo studio, sviluppavano e usavano il pensiero algoritmico e, questa la cosa più bella, hanno ideato dei video giochi.
Provate a giocare pure voi! Buon divertimento!

Tri naše učiteljice Tašana Bobanović, Dijana Jurčić - Bakarčić i Bojana Lanča, prošle su školske godine sudjelovale na stručnom usavršavanju u okviru Erasmus+ projekta ”Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT”, kojeg je koordinirao Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Učiteljice su kroz tri radionice stjecale znanja o uključivanju kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.

Svaki elemenat stručnog usavršavanja učiteljice su primijenile u svoje razredne odjele te su učenici naše škole tijekom cijele školske godine koristili računala za savladavanje mnogih nastavnih sadržaja, koristili i razvijali  algoritamski način razmišljanja, a najveći uspjeh i radost postigli u radu kroz problemsko učenje u kojem su postali suautori računalnih igrica na temu zdravlja i zdrave prehrane te  upoznavanja grada Rijeke i njegovih kulturnih ustanova.

Uratke naših učenika i njihovih mentorica možete pogledati i zaigrati preko dolje navedenih linkova.

Želimo vam dobru zabavu!

https://scratch.mit.edu/projects/325739167/

https://scratch.mit.edu/projects/319468467/

https://scratch.mit.edu/projects/319471209/

 

 


Osnovna škola "San Nicolo" Rijeka